Apie mokslo leidinį Specialusis ugdymas“

 

specialusis ugdymas 2 33 virselis
specialusis ugdymas 2 33 virselis
 

 
   

    

Žurnalas „Specialusis ugdymas“ yra tarptautinis leidinys, siekiantis papildyti mokslinius bei praktinius neįgaliųjų ugdymo bei socialinio dalyvavimo resursus. Čia kuriamas mokslininkų ir praktikų, dirbančių su negalę turinčiais žmonėmis įvairiausiose srityse ir aplinkose, forumas.

Žurnalas atlieka ir mokslinės komunikacijos misiją: jis jungia Baltijos bei kitų šalių mokslininkus ir praktikus, dirbančius neįgaliųjų ugdymo ir socialinio dalyvavimo srityje. Žurnale spausdinami ekspertų teigiamai  įvertinti straipsniai, kuriuose pristatomi teorinės minties, empirinių tyrimų, ugdomosios ir socialinės intervencijos praktinės patirties analizės rezultatai. Išsamiau<<

Žurnalas leidžiamas nuo 1998 m. du kartus per metus - birželio ir lapkričio mėn.
Daugiau apie žurnalą :  Specialusis ugdymas“ ;  „Special Education“

ISSN 1392-5369 (Print)
ISSN 2424-3299 (Online)

   

  Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su partneriais – Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Gamtos tyrimų centru, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvos katalikų mokslų akademija, Šiaulių universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu – įgyvendina projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" (Visa su projektu susijusi informacija skelbiama LMA interneto svetainėje:  http://lma.lt/lt/es-sf-projektai/periodiniu-mokslo-leidiniu-atranka)

ESFIVP I 1

ESFIVP I 1
Nuo 2016 m. Šiaulių mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ leidyba finansuojama iš ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonės 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“, Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004 lėšų.

Projekto tikslas siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Tai tęstinis projektas, kuris savo tikslu ir veiklomis panašus į 2010–2014 m. LMA kartu su partneriais vykdytą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“.

Plačiau apie žurnalą OAJ: http://socialwelfare.eu/index.php/SE

Žurnalo numeriai

2016 1(34)
2015 2(33)

2015 1(32)
2014 2(31)
2014 1(30)
2013 2(29)
2013 1(28)
2012 2(27)
2012 1(26)
2011 2(25)
2011 1(24)

2010 2(23)
2010 1(22)
2009 2(21)
2009 1(20)
2008 2(19)
2008 1(18)
2007 2(17)
2007 1(16)
2006 2(15)
2006 1(14)
2005 2(13)
2005 1(12)

2004 2(11)
2004 1(10)
2003 2(9)
2003 1(8)
2002 2(7)
2002 1(6)
2001 2(5)
2001 I(IV)
2000 III 
1999 II 
1998 I

 

Redaktorių kolegija

Vvyriausioji redaktorė STEFANIJA ALIŠAUSKIENĖ, profesorė, socialinių mokslų daktarė, socialiniai mokslai (S 000), edukologija (07 S)
Redaktoriaus pavaduotojas  DARIUS GERULAITIS, docentas, socialinių mokslų daktaras, socialiniai mokslai (S 000), edukologija (07 S)
Mokslinis sekretorius JONAS RUŠKUS, profesorius, socialinių mokslų daktaras, Socialiniai mokslai (S 000), edukologija (07 S)

Nariai:
Elvyra Acienė, doc. dr. (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Algirdas Ališauskas, doc. dr. (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Jonas Ambrukaitis, prof. dr. (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Albinas Bagdonas, prof. dr. (Vilniaus universitetas, Lietuva)
Ingrida Baranauskienė, prof. dr. (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Jean-Jacques Detraux, prof. dr. (Liežo universitetas, Belgija)
Ibrahim H. Diken, doc. dr. (Anatolijos universitetas, Turkija)
Serge Ebersold, prof. (Strasbūro universitetas, Prancūzija)
Petra Engelbrecht, prof. dr. (Kanterburio Kristaus bažnyčios universitetas, Jungtinė Karalystė)
Vytautas Gudonis, prof. habil. dr., Rusijos pedagoginių ir socialinių mokslų akademijos akademikas (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Regina Ivoškuvienė, prof. dr. (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Susan Jones, edukol. mgr. (Mančesterio municipalinis universitetas, Didžioji Britanija)
Adolfas Juodraitis, doc. dr. (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Christina Elizabeth van Kraayenoord, prof. dr. (Kvinslendo universitetas, Australija)
Nikolaj Malofeev, prof. habil. dr., Rusijos švietimo akademijos akademikas (Rusijos korekcinės pedagogikos institutas, Rusija)
Lina Miltenienė, dos. dr. (Šiaulių universitetas, Lietuva)
Gediminas Merkys, prof. habil. dr. (Kauno technologijos universitetas, Lietuva)
David Mitchell, prof. dr. (Kenterberio Kristaus bažnyčios universitetas, Naujoji Zelandija)
Franz Peterander, prof. dr. (Liudviko Maksimiliano universitetas, Vokietija)
Manfred Pretis, dr. (Socialinių inovacijų institutas, Austrija)
Richard Rose, prof. (Northamptono universitetas, Didžioji Britanija)
David Allen Shapiro, dr. (Vakarų Karolinos universitetas, JAV)

Informacija straipsnių autoriams

Informacija Išsamiau<<

 

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Šiaulių universitetas
Negalės tyrimų centras
P. Višinskio g. 25, LT-76351 Šiauliai
Tel. 8*41 595725  El. paštas sumc@cr.su.lt