Informacija

Dokumentai

Projektai

 

Informacija

Vertinami ir pripažįstami mokymosi pasiekimai įgyti šiose neakademinėse mokymosi aplinkose:

 • dirbant apmokamame darbe;
 • tobulinant kvalifikaciją;
 • dalyvaujant, įvairių organizacijų ir grupių veikloje;
 • atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą;
 • mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą;
 • mokantis užsienyje (stažuotėse, kursuose);
 • mokantis savarankiškai.

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje gali dalyvauti suaugusieji asmenys:

 • norintys studijuojant sutrumpinti studijų laiką,
 • turintys ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą,
 • turintys ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį toje srityje, iš kurios norėtų siekti akademinių kreditų,
 • gali pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų rezultatams ir kreditams;
 • Universiteto studentai ar klausytojai, atitinkantys aukščiau išvardintus punktus.

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūros etapai:

 • Registruokitės procedūrai;
 • Dalyvaukite konsultacijose;
 • Parenkite kompetencijų aplanką;
 • Dalyvaukite vertinimo komisijoje;
 • Gaukite įvertinimą.

 

Registracijos formą rasite čia.

Su užsiregistravusiais kandidatais susisieksime atsiųsdami prašymo dalyvauti „Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūroje“ formą.

Neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūra yra mokama (doc).

 

Konsultavimas
 
Dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo konsultuoja 
vyr. specialistė Edita Musneckienė.
 
Registruotis į individualią konsultaciją el. paštu edita.musneckiene@su.lt
 
tel.: 8 (41) 393 016
Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas
Vytauto 84-115

 

Dokumentai

Šiaulių universiteto „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka“ (doc).

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos“ (doc).

Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra (doc).

 

Projektai

Neformalaus mokymosi vertinimo ir pripažinimo įgyvendinimo modeliai

Realizuojant tarptautinius bei nacionalinius projektus, atliekant empirinius ir teorinius tyrimus analizuojama neformalaus mokymosi vertinimo ir pripažinimo įgyvendinimo poreikis, būklė bei, remiantis sukaupta teorine ir empirine medžiaga, vykdoma šio proceso modelių paieška.

Mokslininkai

Grupės vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė
prof. dr. Skaidrė Žičkienė, doc. dr. Edita Musneckienė

Publikacijos/projektai

Pagrindinės publikacijos

Žičkienė, Skaidrė, Bakutytė, Rima, Musneckienė, Edita. Neformaliuoju ir savišvietos būdais įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros realizavimo patirtys / Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai; Vilnius: UAB Araneum 2015, Nr. 1(36) p. 104-116.

Ušeckienė, Lidija, Bakutytė, Rima. The Demand for Prior Learning Validation and Its Preparation in Lithuania / Identifier, évaluer et valider: pratiques et perspectives de la validation des acquis de l’expérience : recueil d’articles = Identify, Assess and Validate: Practices and Outlooks of Accreditatio p. 22-26.

Musneckienė, Edita. The Experience of Validation of Non-formal and Informal Learning at Šiauliai University: Application and Consultation of Kandidates. Identifier, évaluer et valider: pratiques et perspectives de la validation des acquis de l’expérience : recueil d’articles = Identify, Assess and Validate: Practices and Outlooks of Accreditatio p. 56-59.

Žičkienė, Skaidrė. The Establishment of the System of Recognition and Validation of Non-formal and Informal Learning at Lithuanian Higher Schools: Situation and Tendencies. Identifier, évaluer et valider: pratiques et perspectives de la validation des acquis de l’expérience : recueil d’articles = Identify, Assess and Validate: Practices and Outlooks of Accreditatio p. 13-21.

Projektai

Socrates/ GRUNDTWIG projektas „Nustatyti, įvertinti ir įteisinti: neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodologijos perkėlimas (IDEAL)”. 2010-2013 m. Dalyviai (valstybės) : Lietuva, Prancūzija, Portugalija, Belgija, Italija.

Struktūrinių fondų remiamas projektas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas“ Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-004. 2012-2013.

Struktūrinių fondų remiamas projektas “Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose“. BPD 2004- ESF-2.4.0-03-05/0086. 2006-2008.