Apie mokslo žurnalą „Socialiniai tyrimai/Social Research“

Socialiniai tyrimai 2018 412
Socialiniai tyrimai 2018 412
   

Leidinyje „Socialiniai tyrimai/Social Research“ publikuojami įvairių socialinių mokslų krypčių tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys socialiniuose moksluose aktualius socialinius procesus bei fenomenus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo įvairių socialinių mokslų krypčių mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina įvairių socialinių mokslų krypčių objektų pažinimą. Išsamiau<<

Nuo 2017 metų leidinys publikuojamas tik elektronine forma laisva prieiga Šiaulių universiteto tinklapyje.

 


ISSN 2351-6712 (Online)

Duomenų bazės. Leidinys įeina į Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašą, priklauso tarptautinėms mokslo duomenų bazėms:
Index Copernicus: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
SocINDEX with Full Text: http://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.pdf
Sociology Source Ultimate: https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-coverage.pdf
SocINDEX: http://www.ebscohost.com/titleLists/snh-coverage.pdf
One Belt, One Road: https://www.ebscohost.com/titleLists/obo-coverage.htm

Žurnalo numeriai

         

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius
Teodoras Tamošiūnas
prof. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva

Atsakingosios redaktorės
Diana Cibulskienė
prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Vita Juknevičienė
doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva

Redaktoriai:
Jouke van Dijk
prof. dr. (ekonomika), Groningeno universitetas, Nyderlandai
Carol Ebdon
prof. dr. (vadyba), Nebraskos universitetas Omahoje, JAV
Marina Karpickaja
doc. dr. (ekonomika), Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinis universitetas, Baltarusija
Gediminas Merkys
prof. habil. dr. (sociologija), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Gintaras Šaparnis
doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva


Mokslo taryba:
Daiva Beržinskienė-Juozainienė
prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Artūras Blinstrubas
doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva
Luca Giovanni Carlo Brusati
doc. dr. (vadyba), Udine valstybinis universitetas, Italija
Mark Cassell
prof. dr. (politikos mokslai), Kento valstybinis universitetas, JAV
Remigijus Čiegis

prof. habil. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Milda Damkuvienė
doc. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva
Ivan Dimitrov
prof. dr. (vadyba), „Prof. d-r Asen Zlatarov“-Burgas universitetas, Bulgarija
Sebastian Jakubowski
doc. dr. (teisė), Vroclavo universitetas, Lenkija
Kenneth Kriz
doc. dr. (ekonomika),  Vičitos valstybinis universitetas, JAV
Olga Petrovna Molchanova
prof. dr. (ekonomika), Maskvos Lomonosovo valstybinis universitetas, Rusija
Uroš Pinterič
doc. dr. (vadyba), Organizacijos studijų fakultetas, Novo Mesto, Slovėnija
Iveta Reinholde
doc. dr. (vadyba), Latvijos universitetas, Latvija
Irma Rybnikova
prof. dr. (vadyba), Hamo-Lipštato taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija
Vainius Smalskys
prof. dr. (vadyba), Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Włodzimierz Sroka
doc. habil. dr. (vadyba), Dombrova Gurniča universitetas, Lenkija
Diana Šaparnienė

prof. dr. (vadyba), Klaipėdos universitetas, Lietuva
Zita Tamašauskienė
prof. dr. (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
Skaidrė Žičkienė

prof. dr. (vadyba), Šiaulių universitetas, Lietuva

Informacija straipsnių autoriams

Leidinio periodiškumas. Leidžiami du numeriai per metus:
Pirmas numeris publikuojamas birželyje (straipsnių pateikimo terminas iki gegužės 1 d.).
Antras numeris – gruodį (straipsnių pateikimo terminas iki lapkričio 1 d.).

Kalba. Straipsniai leidinyje publikuojami anglų arba lietuvių kalba, yra išsamios santraukos lietuvių (straipsniams anglų kalba) arba anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba.

Informacija autoriams. Reikalavimai leidinyje „Socialiniai tyrimai“ publikuojamiems mokslo darbams

Atviros prieigos politika. Žurnalas leidžiamas atsižvelgiant į atvirosios prieigos principus, - leidinys internete laisvai prieinamas mokslo ir plačiajai visuomenei. Skaitytojai gali nemokamai naudotis mokslinėmis publikacijomis.

Straipsnių recenzavimas. Visi straipsniai yra recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos paskirtų recenzentų, vienas jų yra ne redakcinės kolegijos narys.

Mokestis. Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu Nr. V-478 (2016 m. lapkričio 21 d.) „dėl straipsnio publikavimo Šiaulių universiteto mokslo žurnaluose mokesčio“ nuo 2017 m. sausio 2 d. straipsnių, publikuojamų Universiteto mokslo žurnaluose, mokestis – 75 Eur.

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Šiaulių universitetas
P. Višinskio g. 25, LT 76351Šiauliai
Tel. (+370 41) 595886
Faksas (+370 41) 595800
El. paštas social.research@su.lt