ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STRATEGIJA 2015-2020 M.

 PLAKATAS

PLAKATAS

Strateginis veiklos planas sudaromas remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596, 2004, Nr. 4-47) 17 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad plane turi būti įvadas, suformuluota misija, 3 metų trukmės tikslai ir aplinkos analizės nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai. Šis planas patvirtinamas institucijoje ir siunčiamas kasmet ŠMM ir FM.  

Šiaulių universiteto strategiją 2015-2020 m. galite rasti ČIA.
 
Siauliai university strategy 2015–2020 can be be found HERE
 
Šiaulių universiteto 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektą galite rasti ČIA
 
Šiaulių universiteto strategijos įgyvendinimo metinis veiksmų planas – detalus dokumentas skirtas įgyvendinti Šiaulių universiteto strategiją 2015 - 2020 m. ir Šiaulių universiteto strateginį veiklos planą