Priėmimas į doktorantūrą 2019 m.

Dėmesio! Vyksta 2019 m. priėmimas į Šiaulių universiteto kartu su kitomis institucijomis vykdomas doktorantūros studijas!

Stojančiųjų dokumentai į atskiras doktorantūros kryptis priimami tokiais laikotarpiais:

- į edukologijos kryptį - 2019.08.21-2019.09.02; daugiau informacijos - čia;

- į ekonomikos kryptį - 2019.07.01 -2019.08.30; daugiau informacijos - čia;

- į filologijos kryptį - 2019.07.01-2019.08.26; daugiau informacijos - čia;

- į vadybos kryptį - 2019.07.01 -2019.08.30; daugiau informacijos - čia.

 


Doktorantūra apima doktorantūros studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, jeigu jis įvykdė Doktorantūros nuostatuose nurodytus doktorantūros reikalavimus, savo disertacija ir mokslinėmis publikacijomis parodė gebėjimą savarankiškai ir kritiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, spręsti mokslines problemas ir apgynė daktaro disertaciją.

2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Šiaulių universitetui suteiktos teisės vykdyti kartu su kitomis institucijomis doktorantūros studijas keturiose mokslo kryptyse:


Doktorantūros veiklą koordinuoja Mokslo ir meno tarnyba.

Adresas: P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai,
Tel. (370 41) 59 58 21
Faks. (370 41) 59 58 09

Direktorė: doc. dr. Daiva Korsakienė, el. p.  mokslo.sk@cr.su.lt
 
Vyriausioji specialistė: dr. Rita Melienė, el.p. doktorantura@cr.su.lt