Strateginio ir kokybės valdymo tarnyba vykdo Universiteto kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo priežiūrą, inicijuoja jos tobulinimą, koordinuojant Universiteto kokybės vadybos sistemos praktikas ir stebėseną; vykdo studijų proceso dalyvių nuomonių tyrimus, surinktų duomenų, susijusių su Universiteto veikla, grįžtamuoju ryšiu, analizę ir sklaidą.

Kontaktai

Vilniaus g. 88-312, LT-76285 Šiauliai, Lietuva
Tel. +370 41 595 073, +370 41 393 040,
Fax. +370 41 595 800
El. paštas skvt@su.lt