Katedros dėstytojų meninių ir mokslinių interesų sritys 

Pareigos, vardas, pavardė Meninių, mokslinių interesų sritys
Prof. Gražina Arlauskaitė Vingrienė Monumentalioji ir molbertinė tapyba.
Prof. Ričardas Garbačiauskas Dailė. Figūratyvinė ir abstrakčioji tapyba.
Prof. Vaidotas Janulis Grafika, kaligrafija, tarpdisciplininis menas.
Doc. Vidmantas Zarėka Tapyba, grafika, akvarelė, tarpdisciplininis menas.
Doc. Arūnas Uogintas  Grafika, tapyba, tarpdisciplininis menas, menotyra.
Doc. Regina Šulskytė Videomenas, fotografija.
Doc. dr. Vytautas Žalys Garso menas.
Prof. Giedrius Šiukščius Grafinis dizainas, interjero dizainas, kompleksinis projektavimas, dizaino teorija, meninė fotografija.
Doc. dr. Gedutė Grigaliūnaitė Meno edukologija. Dizainas edukacinėje aplinkoje. Dizaino teorija ir istorija, intelektinės nuosavybės teisė, grafinis dizainas ir kompiuterinė grafika, reklamos psichologija.
Doc. Adas Toleikis Grafinis dizainas, interjero dizainas, web dizainas, juvelyrika.
Lekt. Ieva Kavaliauskaitė Meninio, kūrybinio ugdymo efektyvumas, integralumas ir
kompleksiškumas. Gaminių dizainas, grafinis dizainas, projektinė grafika, medžiagų technologijos.
Lekt. Darius Linkevičius Prekinių ženklų kūrimas, vizualinė reklama, landšafto architektūra.
Doc. Nomeda Šatkauskienė Meno kritika, šiuolaikinio teatro ir dramos teorija.
Lekt. Juozas Žibūda Teatras.
Asist. Mindaugas Kosaitis Choreografija.