Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros organizuotos konferencijos:

Akademinio jaunimo ir mokinių kūno kultūros ugdymo aktualijos (respublikinė tęstinė mokslinė - praktinė konferencija), 2003 11 05.

„Olimpinis judėjimas ir fizinis aktyvumas“ (respublikinė tęstinė mokslinė - praktinė konferencija, organizuota kartu su Lietuvos Olimpine akademija, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos kūno kultūros ir sporto komitetu), 2010-12-09 Šiauliai, Šiaulių universitetas.

Įvairaus amžiaus žmonių kūno kultūros ir sportinio ugdymo aktualijos bei perspektyvos“, (tarptautinė tęstinė mokslinė - praktinė konferencija). Šiauliai, Šiaulių universitetas, 2012-10-26.

Kūno kultūros ugdymo inovacijos: nuo idėjos link praktikos“ (tęstinė mokslinė - praktinė konferencija). Šiauliai, Šiaulių universitetas 2013-11-29.