DSC 0572

DSC 0572
Rugsėjo 25 dieną Šiaulių universitete buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VŠĮ „Robotikos Akademija“, atstovaujamos direktoriaus Artūro Gaulios, ir Šiaulių universiteto, atstovaujamo rektoriaus prof. Donato Jurgaičio. Sutarties dalyviai įsipareigojo penkerius metus bendradarbiauti robotikos populiarinimo srityje.

Šiaulių universiteto Technologijos ir gamtos mokslų fakultete renginio „Tyrėjų naktis“ metu su Vilniaus rajone įregistruota viešąja įstaiga „Robotikos akademija“ pasirašytoje dvišalėje bendradarbiavimo sutartyje numatyta keistis abiem pusėms naudinga informacija, dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose, skirtuose robotikos mokslui populiarinti, teikti teorinę ir metodinę pagalbą partneriams vykdant su robotika susijusią veiklą, pagal galimybes organizuoti įvairias varžybas, mokymus ir konsultacijas, viešinti bendradarbiavimą savo informavimo šaltiniuose.

Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo VšĮ „Robotikos akademija“ steigėjas Saulius Vasiliauskas. Savo įžanginėje kalboje jis pasidžiaugė, kad bendradarbiavimo sutarties su Šiaulių universitetu pasirašymas atvers daugiau galimybių bendrai siekti moksleivių techninės kūrybos populiarinimo robotikos srityje, „bus gera pradžia pradėti bendradarbiauti su studentais ar mokslininkais mokslo tyrimų plotmėje ir pasiekti, kaip sakoma šalies strategijoje, sukurti tokią šalį, kurioje būtų gera gyventi ir dirbti.“

Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis, kalbėdamas Universiteto vardu, pakvietė visus nebijoti fantazuoti. „Kas šiandien yra fantazijos, po mėnesio kito, žiūrėk, jau yra realybė“, – komentavo rektorius, nesistebėdamas technologijų veržlumu. Universiteto vadovas sakė esąs patenkintas, kad turės dar vieną solidų partnerį, kuris prisidės prie Šiaulių Alma mater technologijų srities studijų populiarinimo. „Ypač smagu matyti, kad jauni žmonės domisi robotika ir kad šis mokslas turi ateitį“, – baigdamas apibendrino rektorius Donatas Jurgaitis.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Audriaus Paulausko nuotr.
DSC 0576
DSC 0576
DSC 0606
S. Vasiliauskas, D. Jurgaitis ir A. Gaulia - DSC 0606
Grįžti