Katedroje rengiamos  disertacijos

Studentas Vadovas Tema Stojimo metai
Ina Poškuvienė prof. dr. Bronius Maskuliūnas Daugkartinio veiksmo raiška lietuvių senuosiuose raštuose 2012
Irma Jurgaitytė doc. dr. Rūta Kazlauskaitė Šnekamosios kalbos aktualizacija spausdintiniuose reklamos komunikatuose 2015
Justė Povilaitienė prof. dr. Dž. Maskuliūnienė Vaikų migracijos patirčių reprezentacija šiuolaikinėje lietuvių ir anglų paauglių literatūroje 2017 
Danguolė Gaudinskaitė Doc. dr. Jolanta Vaskelienė Lietuvių kalbos sinonimiški bendrašakniai asmenų pavadinimai 2018

Apgintos disertacijos

Vardas, pavardė Tema Darbo vadovas, institucija Mokslo kryptis Metai
Reda Šatūnienė Pankų subkultūra Lietuvoje: tapatybės bruožai Doc. dr. Egidija Ramanauskaitė-Kiškina, Vytauto Didžiojo universitetas (jungtinė doktorantūra su Lietuvos istorijos institutu) Etnologija (07H) 2008

Eglė Gerulaitienė

(Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė)

Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas aukštojo mokslo internacionalizacijos kontekste (magistrantūros studijų aspektas) Doc. dr. Natalija Mažeikienė (VDU). ŠU doktorantūra Socialiniai mokslai, edukologija (07S) 2011
Inesė Ratnikaitė Katalikiškas auklėjimas šeimynoje kaip socialinis pedagoginis fenomenas Prof. Juozas Uzdila (LEU). Disertacija parengta ir apginta Šiaulių universitete Socialiniai mokslai, edukologija (07S) 2011
Laura Prascevičiūtė Valakų reformos paveldas: tyrimų ir apsaugos problemos Doc. dr. Irena Vaišvilaitė, Vilniaus universitetas Humanitariniai mokslai, istorija (05H) 2013
Edita Valiulienė Temperatūros metaforos lietuvių ir anglų kalbose: turinys ir raiška Prof. Rūta Petrauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas Humanitariniai mokslai, filologija    (04 H) 2015
Karolina Butkuvienė  Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė Prof. Milda Danytė, Vytauto Didžiojo universitetas Humanitariniai mokslai, filologija    (04 H) 2015
Lolita Petrulionė Kultūros elementų vertimas iš anglų į lietuvių ir rusų kalbas pagal Joanne Harris gurmaniškuosius romanus Prof. Ingrida Eglė Žindžiuvienė, Vytauto Didžiojo universitetas Humanitariniai mokslai, filologija    (04 H) 2015
Nedas Jurgaitis Krizės konceptas lietuvių ir vokiečių kalbose Prof. Aloyzas Gudavičius, Jungtinė doktorantūra Humanitariniai mokslai, filologija    (04 H) 2016
Kęstutis Dambrauskas XVI a. LDK reformatų lietuviški raštai: lyginamasis kalbos tyrimas prof. dr. Bronius Maskuliūnas, Jungtinė doktorantūra Humanitariniai mokslai, filologija    (04 H) 2018
Gabrielė Jasiūnienė Žemaitijos bajorijos heraldika XV-XVII a. Doc. dr. Edmundas Antanas Rimša, VU ir Lietuvos istorijos institutas Humanitariniai mokslai, istorija (05H) 2018