Studijų programų komitetai 2017–2018 m. m.

                     

Dailės magistro studijų programos komitetas 

Pirmininkas – doc. Vidmantas Zarėka 

Nariai:          

prof. Giedrius Šiukščius 

prof. Vaidotas Janulis 

prof.  Ričardas Garbačiauskas 

Roma Atkočiūnienė (soc. partneris, Šiaulių dailės galerijos direktorė) 

Agnė Mikašauskaitė (studentė) 

absolventė Giedrė Kazlauskaitė 

 

Menų bakalauro studijų programų komitetas   

Pirmininkė – doc. dr. Gedutė Grigaliūnaitė 

Nariai:          

prof. Gražina Arlauskaitė Vingrienė 

doc. Adas Toleikis

doc. Regina Šulskytė 

lekt. Ieva Kavaliauskaitė

lekt. Juozas Žibūda 

Ernesta Šimkienė (soc. partnerė, Šiaulių dailės galerijos vyriausioji specialistė) 

Agota Zagorskytė (studentė) 

absolventė Monika Klenauskaitė