Vedėja doc. dr. Aina Būdvytytė
 
Administratorė Vyda Bajarūnienė
 
P. Višinskio g. 38-304
Tel. (8 41) 595 739
 
 
FB f Logo blue 29 Katedros paskyros socialiniame tinkle Facebook:
 
 
 
 

     Humanitarinių mokslų katedra buvo įkurta 2018 m. sausio 1 d. sujungus Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos, Istorijos ir filosofijos bei Užsienio kalbų studijų katedras.

      

          Mokslo ir pedagoginis personalas

Profesoriai: dr. Vytautas Bikulčius, dr. Sandra Grigaravičiūtė, dr. Tomas Kavaliauskas, dr. Bronius Maskuliūnas, dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, dr. Rita Regina Trimonienė.

Docentai: dr. Aina Būdvytytė, dr. Dalia Jakaitė, dr. Svetlana Karavajeva, dr. Laimutė Kasparė, dr. Rūta Kazlauskaitė, dr. Regina Kvašytė, dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, dr. Dalė Roikienė, dr. Birutė Kazimiera Salatkienė, dr. Solveiga Sušinskienė, dr. Jolanta Vaskelienė.

Lektoriai: dr. Karolina Butkuvienė, Jurgis Dieliautas, dr. Gabrielė Jasiūnienė, dr. Lolita Petrulionė, dr. Laura Prascevičiūtė, dr. Edita Valiulienė.

Asistentai: Tomas Žilius.