P. Višinskio g. 25-412

Vedėja prof. dr. Diana Strakšienė
Tel. nr. (8 41) 595 868
El. p. diana.straksiene@su.lt 

Administratorė Nijolė Juknienė
Tel. (8 41) 595 772
El. p. nijole.jukniene@su.lt; menu.katedra@su.lt 

 

Katedros istorija

1960 m. Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakultete buvo įkurta Muzikos katedra, kurios dėstytojai dėstė muziką Pradinio mokymo specialybių studentams.

1974 m. patvirtinta Pradinio mokymo pedagogikos su muzikos specializacija studijų programa.

1980 m. patvirtinta Pradinio mokymo pedagogikos ir muzikos studijų programa.

1993 m. patvirtinta Muzikos pedagogikos bakalauro ir magistro studijų programos, pradėti rengti muzikos mokytojai vidurinėms mokykloms. Katedros dėstytojų vadovaujami meno kolektyvai koncertuoja mieste, Lietuvoje, užsienyje, yra eilės respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatai, prizininkai ir nugalėtojai, festivalių ir dainų švenčių dalyviai.

2001 m. rugsėjo 1 d. Dailės fakultetas reorganizuojamas į Menų fakultetą, atkeliant į jį iš Edukologijos (buvusio Pedagogikos) fakulteto Muzikos pedagogikos studijų programą.

2018 m. sausio 1 d. universitete pradeda veikti Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedra, sujungus iki tol atskirai veikusias Muzikos pedagogikos ir Menų katedras.

 

Pagrindinės katedros meninės ir mokslinės veiklos kryptys

Prof. dr. D. Strakšienė. Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos ugdymo aktualijos bendrojo lavinimo mokykloje. Muzikos pedagogikos tyrimai. Mokytojų rengimas. Neformalus muzikinis ugdymas.
Doc. B. Janonienė. Šiuolaikinės chorinės muzikos interpretavimas.
Doc. I. Kudinova. Kultūros sakraliniai aspektai.
Doc. V. J. Lygutas. Vokalinio ugdymo prioritetų analizė.
Lekt. A. Kavaliauskienė. Etnomuzika šiuolaikinėje muzikos pedagogikoje.
Asist. dokt. A. Kriščiūnaitė. Neformalaus muzikinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo problemos.