Vedėja prof. dr. Liuda Radzevičienė
Tel. (8 41) 595 735
El. p. liuda.radzeviciene@su.lt 

Administratorė Roma Misgirdienė
Tel. (8 41) 595 735
El. p. roma.misgirdiene@su.lt

 

Profesoriai: dr. Liuda Radzevičienė, dr. Remigijus Bubnys

Docentai: dr. Daiva Alifanovienė, dr. Darius Gerulaitis, dr. Asta Vaitkevičienė, dr. Stnislovas Norkus

Lektoriai: Lina Miliūnienė, Vilma Navickienė, Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė, Ilona Dobrovolskytė, Agnė Savenkovienė, dr. Saulius Vaivada, Odeta Šapelytė, dr. Aistė Batūraitė, Danguolė Razmaitė, Rytis Alūzas, Arūnas Grabauskas, dr. Darius Masiliauskas, dr. Kristina Rūdytė.

Antraeilėse pareigose dirba:

Profesoriai: dr. Ingrida Baranauskienė

Docentai: dr. Albina Kepalaitė, dr. Dalia Miniauskienė

Lektoriai:  Andrius Kazlauskas, Alfredas Vilbikas, Andrius Stočkus, Loreta Zavadskienė