Pirmieji bendrojo priėmimo rezultatai: stojančiųjų į Šiaulių universitetą skaičius auga penktadaliu

IQ7M1805

IQ7M1805

Lietuvoje skelbiami pirmieji priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai, kurie rodo, kad pasibaigus pirmajam pagrindinio priėmimo etapui universitetai studijuoti kviečia iš viso 11 162 jaunuolius, iš kurių 7320 gaus kvietimus studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje. Šią vasarą iš viso prašymus studijuoti aukštosiose mokyklose teikė 27,7 tūkstančių siekiančiųjų aukštojo išsilavinimo, bendras stojančiųjų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, mažėjo 2,2 proc.

Tuo tarpu Šiaulių universitetas po pirmojo etapo pabaigos studijuoti kviečia 23 proc. daugiau būsimųjų studentų, nei tai galėjo padaryti praėjusiais metais tokiu pat metu. Pirmu pageidavimu studijas ŠU šiais metais rinkosi 215 jaunuolių, bet kuriuo prioritetu Šiaulių universiteto studijų programos buvo pasirinktos 737 kartus. Po liepos 23 d., kai baigėsi pagrindinis prašymų studijuoti aukštosiose mokyklose priėmimas, Šiaulių universitetas mokslo metus pradėti jau Šiaulių Alma mater kvies 109 naujuosius studentus: keturios dešimtys jų gaus kvietimą studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, septyniasdešimčiai jaunuolių bus siūloma studijuoti už studijas mokant savo lėšomis. Lyginant su praėjusių metų rezultatais, galima stebėti stojančiųjų skaičiaus augimą: 2017 m. vasarą šiuo metu ŠU studijas pradėti buvo kviečiami iš viso tik 89 jaunuoliai.

Daugiausiai stojančiųjų susidomėjimo Šiaulių universitete sulaukė tokios programos kaip Anglų filologija, Muzikos pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Kūno kultūra ir sporto pedagogika, Specialioji pedagogika ir logopedija, bus formuojamos grupės ir į Ekonomikos studijų programą bei Verslo administravimą.

Antrajam pagrindinio priėmimo etapui, o taip pat papildomam priėmimui bus teikiamos iš viso 9 studijų programos: visos aukščiau minėtos studijų programos, o taip pat Integruotų gamtos mokslų pedagogika bei Socialinė pedagogika. 4 studijų programos, kurios pirmojo etapo metu nesulaukė stojančiųjų susidomėjimo, tolimesniam priėmimui teikiamos nebus. Iš viso 2018 m. priėmimui Šiaulių universitetas teikė 13 bakalauro studijų programų.

B28

B28

Vertindamas bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmojo etapo rezultatus, ŠU studijų prorektorius prof. dr. Remigijus Bubnys akcentavo, kad teigiami poslinkiai priėmime į ŠU vyksta pastaraisiais metais atliktų darbų dėka: „Pritardami Lietuvos aukštojo universitetinio mokslo politikai kelti bendrąją studijų kokybę, atsiliepėme į kvietimą labai gerai apgalvoti priėmimui teikiamų studijų programų sąrašą. Siekėme, kad šių metų priėmimui būtų siūlomos tik ekspertų geriausiai įvertintos perspektyvios ir kokybiškos studijų programos. Lyginant su praėjusiais metais, sumažinome teikiamų programų skaičių, ir šiandien matome, kad iš to tik laimėjome.“ Studijų prorektorius akcentavo ir tai, kad sėkmingai studentus pritraukia būtent tos studijų programos, kurios yra grįstos didžiausiu Šiaulių universiteto mokslininkų ir dėstytojų įdirbiu: „Tradiciškai daug studentų pritraukia Muzikos pedagogikos studijų programa, kurioje ruošiami specialistai yra pripažįstami ir paklausūs visoje Lietuvoje, studentų trūkumu nesiskundžia ugdymo mokslų, anglų filologijos studijų programos, kurios yra grindžiamos ilgamete ŠU edukologijos ir humanitarikos tradicija.“

Šiaulių universiteto bendruomenė džiaugiasi ir gerais priėmimo į magistrantūros studijas rezultatais: į universiteto antrąją studijų pakopą šiuo metu yra priimta jau per 200 būsimųjų magistrantų, užpildytos visos valstybės skirtos ir jos finansuojamos studijų vietos (per 100), dar 100 magistrantų studijas finansuos savo lėšomis. Didžiausios naujųjų magistrantų grupės, kuriose studijuos virš 30 ir virš 20 studentų, suformuotos į Socialinio darbo, Edukologijos, Viešojo valdymo studijų programas. Po dvi dešimtis studentų studijuos ir tokiose studijų programose kaip Ekonomika, Specialioji pedagogika, Vadyba. Dar 170 naujų studijuojančiųjų pasirinko ir tęstines bei perkvalifikavimo studijas.

Visi šį ketvirtadienį, liepos 26 d., kvietimus studijuoti Šiaulių universitete gausiantys studentai yra kviečiami su universitetu pasirašyti studijų sutartis. Šiauliuose jų laukia svetingai nusiteikusi miesto ir akademinė bendruomenė: naujieji studentai studijų reikmėms gaus po asmeninį planšetinį kompiuterį, galės pretenduoti ir gauti Šiaulių miesto savivaldybės stipendijas (152 Eur/mėn), turės 100 proc. galimybę vieną semestrą ar net visus mokslo metus studijuoti užsienio universitetuose pagal Erasmus programą, lengvai gaus vietą Šiaulių universiteto bendrabutyje, bus įtraukiami į įvairias neakademines veiklas ir, žinoma, studijuos pasirinktas perspektyvias studijų programas. Daugiau apie naudas, kuries gaus studijuojantieji ŠU, galite skaityti čia.

Tuo tarpu priėmimas į Šiaulių universiteto visų pakopų studijų programas tęsiasi. Priėmimas į bakalauro studijas tęsiamas pagal LAMA BPO nustatytas datas: nuo rugpjūčio 1 d. prasideda antrasis priėmimo etapas, 2018-08-01 12 val. – 2018-08-03 16 val. stojantieji gali koreguoti pageidavimų prioritetus savo prašymuose, o nuo rugpjūčio 13-17 d. – dalyvauti papildomame priėmime, jeigu pagrindinio priėmimo metu nepavyko įstoti į norimą studijų programą. O LR Švietimo ir mokslo ministerija, ypač skatindama jaunuolius rinktis mokytojo specialybę, sudaro galimybę ir dalyvauti papildomoje motyvacinio pokalbio, privalomo tiems, kurie renkasi ugdymo mokslų studijų programas, sesijoje papildomo priėmimo metu. Nauji motyvaciniai pokalbiai vyks: 2018-08-16, 09:30 val., Vilniaus universitete (Universiteto g. 9, Filosofijos fakultetas), aud.: 107, 204, 205, bei 2018-08-16, 11:30 val., Vilniaus universitete (Universiteto g. 9, Filosofijos fakultetas), aud.: 107, 204, 205. Tai, kad motyvaciniai pokalbiai vyks Vilniuje, niekaip neapribos stojančiųjų rinktis ugdymo mokslų studijų programas Šiaulių universitete.

O priėmimą į sutrumpintas, magistrantūros, tęstines ir perkvalifikavimo studijas vykdo pats Šiaulių universitetas – besidomintieji tokiomis studijomis teikti prašymus studijuoti gali nuo liepos 20 d. iki pat rugpjūčio 22 d. (rugpjūčio 31 d., jeigu renkamasi studijuoti tęstines ir perkvalifikavimo studijų programas); dėl bet kokių kylančių klausimų galima kreiptis į universiteto Priėmimo komisiją (darbo dienomis, darbo valandomis, tel. 8 41 595 755, el. studijuok@su.lt, taip pat bet kuriuo metu rašyti į Šiaulių universiteto Facebook paskyrą ar informacijos apie priėmimui paskelbtas studijų programas ieškoti interneto svetainėje www.su.lt, skiltyje Stojantiesiems). Besidomintys tęstinėmis ir perkvalifikavimo studijomis kviečiami konsultuotis el. p.priemimas@tsi.su.lt, tel. 8 41 595 856 arba 8 41 595 850.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Nuotraukos - Tomas Andrijauskas