DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KURSŲ

Informuojame, kad Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute (Vytauto g. 84, Šiauliai) vykdoma nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo programos paskirtis – padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.

Programos apimtis - 40 akad. val., iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.-savarankiškam darbui.

Kvalifikacijos tobulinimo programa bus vykdoma trim etapais:

I sesija-2 dienos, II sesija-2 dienos, III sesija-1 diena. Tarp sesijų  dviejų savaičių laikotarpis savarankiškoms darbo užduotims atlikti.

Dalyviai, išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą.

Dalyvio mokestis – 82,0 €

 

Vieta: Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas (Vytauto g. 84, Šiauliai).

Grupė formuojama. Mokymosi pradžia numatoma 2019 m. spalio - lapkričio mėn.

 

Registracija ir informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė,  tel. (8 41) 595853, 867325989,

el. p.:  edita.t@tsi.su.lt