Universiteto taryba pritarė darbuotojų darbo užmokesčio apskaitos pakeitimams

pos2

pos2
Gruodžio 20 d. įvyko paskutinis 2018 m. Šiaulių universiteto tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti du pagrindiniai klausimai – dėl Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimų svarstymo ir tvirtinimo bei dėl Šiaulių universiteto 2018 m. sąmatos tikslinimo.

pos3

pos3
Universiteto Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė Dovilė Ruplienė, pristatydama klausimą dėl Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimų, pažymėjo, jog dėl mokesčių sistemos pertvarkos, darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimai yra būtini. Ji taip pat pateikė siūlymą, jog, įvertinus dabartinius Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio dydžius, šių darbuotojų tarnybinių atlyginimo koeficientus nuo 2019 m. sausio 1 d. būtų galima padidinti 3 koeficiento vienetais, skaičiuojant bazinėmis mėnesinėmis algomis (BMA).

Kalbėdama apie mūsų universiteto darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimų būtinumą, D. Ruplienė pažymėjo, jog iki 2017 m. vasario 1 d. viešajame sektoriuje darbo apmokėjimo sistema buvo pagrįsta bazinės mėnesinės algos dydžio naudojimu, tačiau nuo tų metų vasario 1 d. biudžetiniame sektoriuje tokia darbo užmokesčio skaičiavimo metodika nebegalioja. „Mūsų universitetas iki šiol naudojosi dar 2014 m. patvirtintu darbo užmokesčio tvarkos aprašu, kai tuo tarpu nuo 2017 metų vasario 1 d. biudžetinis sektorius pradėjo atlyginimus darbuotojams skaičiuoti naudojant bazinį dydį. Universitetams buvo palikta teisė turėti savo darbo užmokesčio apskaitos sistemą. Taigi dabar siūlome universiteto tarybai keisti darbo užmokesčio tvarkos aprašą pereinant nuo BMA prie bazinio dydžio naudojimo. Nuo 2019 m. sausio 1 d. keičiasi mokestinė sistema ir pradeda galioti valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos darbo užmokestis turi būti dauginamas iš fiksuoto dydžio, kuris yra lygus 1,289. Darbo užmokestis bus perskaičiuojamas taip: darbo užmokesčio koeficientas bus dauginamas iš dabar galiojančio BMA koeficiento 35,5 ir dalijamas iš nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiančio bazinio dydžio koeficiento 134,2. Bazinis dydis, jį padauginus iš 1,289, virs į 173 eurus“, – paaiškino vyriausioji ekonomistė D. Ruplienė.

Universiteto tarybos nariai visais balsais pritarė pristatytiems Šiaulių universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimams.

pos1

pos1
Kitas darbotvarkės klausimas – dėl Šiaulių universiteto 2018 m. sąmatos tikslinimo. Jį pristačiusi Finansų tarnybos direktorė Rasa Ginaitė pažymėjo, jog pateiktoje sąmatoje valstybinių asignavimų eilutėse didelių pokyčių nėra, tačiau nuosavų lėšų naudojimo sąmatoje yra korekcijų. 2018 m. buvo planuotos 1 mln. 659 tūkst. eurų pajamos, tačiau surinkta tik 1 mln. 561 tūkst. eurų. R. Ginaitė: „Šių metų atlyginimams yra pasiskolinta 310 tūkst. eurų, kad būtų galima išmokėti gruodžio mėnesio atlyginimą gruodžio mėnesį ir tuo išvengti nesklandumų dėl mokesčių sistemos pasikeitimų. Taip pat šiais metais daugiau buvo išleista transportui, įvairių prekių įsigijimui, ilgalaikio turto remontui ir kitoms reikmėms. Tikslinių lėšų išlaidos 2018 m. viršijo pajamas, tačiau jos grįš kitais metais, kai bus patvirtintos projektų ataskaitos“. Universiteto tarybos nariai klausė, kodėl patiriamos išlaidos, kurios yra nepadengtos pajamomis, taip pat, kaip vykdoma išlaidų kontrolė. Buvo atkreiptas dėmesys, jog finansų apskaita turi būti griežtesnė ir aiškesnė. „Susidaro įspūdis, jog trūksta finansinės disciplinos, nes išlaidos viršija pajamas. Jeigu neturime lėšų, neturime pirkti skolon. Turėtų būti didesnė atsakomybė“, – replikavo universiteto tarybos pirmininkas Arvydas Murza.

Vyr. ekonomistės D. Ruplienės nuomone, universiteto padaliniai neviršija jiems suplanuotų išlaidų prekėms ir paslaugoms, tačiau didžiausios išlaidos yra patiriamos mokant darbuotojų atlyginimus.

Po pristatymo 2018 m. Šiaulių universiteto sąmata buvo patikslinta.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti