Specialiosios pedagogikos katedra pažymėjo 50-ies metų jubiliejų

spec3

spec3
Gruodžio 20 d. Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedra šventiniu renginiu pažymėjo savo 50-metį – universiteto bibliotekoje surengė diskusiją-forumą „#SPK#50 metų vardan kiekvieno vaiko sėkmės“.

Renginio dalyje „Specialiosios pedagogikos katedros istorija: vakar ir šiandien“ buvo pristatyti pranešimai, susiję su specialiosios pedagogikos raida Šiauliuose ir Lietuvoje (doc. dr. Algirdo Ališausko, doc. dr. Linos Miltenienės pranešimai „Specialiosios pedagogikos katedros portretas: laikas, darbai ir žmonės“, kalbėta apie mokslo žurnalo „Specialusis ugdymas“ 20-mečio kelią (prof. dr. Stefanijos Ališauskienės pranešimas „Mokslinio žurnalo „Specialusis ugdymas“ 20 laiptelių brandos link“), klausytasi pranešimų apie Inovatyvių kompiuterinių technologijų taikymo galimybes lavinant meninius ypatingų vaikų gebėjimus (vyr. specialistas Valdas Kančauskas), pasidalyta socialinių partnerių (Sauliaus Vilučio pranešimas „Nuo „fukso“ iki partnerio“) ir studentų patirtimi (Saulės Grigaliūnaitės pranešimas „Ketveri metai Alma mater ant kelių: studento patirtis“).

spec21

spec21
Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Lina Miltenienė pažymėjo, jog šiuo 50-mečio jubiliejiniu renginiu katedra baigia tam tikrą savo istorijos periodą, nes nuo 2019 m. vasario mėnesio katedrų universitete neliks. „Nesakau, kad tai yra pabaiga. Mums visiems dabar svarbu žiūrėti į priekį, o priekyje vis tiek matome specialiąją pedagogiką ir logopediją. Tai yra tarsi ta ugnis ir šviesa, kuri, labai tikiu, mus burs toliau, apie ją bursimės, vardan jos dirbsime. Specialioji pedagogika visada bus čia, Šiauliuose, nesvarbu kaip vadinsis mūsų aukštoji mokykla“, – kalbėjo Specialiosios pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Lina Miltenienė.

spec1

spec1
Specialiosios pedagogikos katedros jubiliejaus proga grupei katedros dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių buvo įteikti Šiaulių universiteto rektoriaus padėkos raštai. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėjusieji katedros darbuotojai.

spec6

spec6
Nuotaikingą programėlę renginio dalyviams padovanojo Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos mokiniai, vadivaujami mokytojos metodininkės L. Kulšytės ir Šiaulių P. Avižonio regos centro mokiniai (vadovės: vyr. mokytoja V. Begonienė, vyr. auklėtoja J. Romanovaitė). Renginį vedė doc. dr. Renata Geležinienė.

Į šventinį renginį susirinkusi katedros bendruomenė, absolventai, dirbantys įvairiuose ugdymo įstaigose, pasidalijo prisiminimais, ateities vizijomis.

spec16

spec16
Priminsime, jog Specialiosios pedagogikos katedros istorijos raida prasidėjo 1968 m., kai buvo įkurta Defektologijos katedra, kuri nuo 1992 m. pavadinta Specialiosios pedagogikos katedra. Nuo pat įkūrimo katedra kuruoja ir vykdo studijų programas, kurių tikslas – specialiųjų pedagogų, logopedų rengimas. Nuo 2011 m. prie Specialiosios pedagogikos katedros prijungta Specialiosios didaktikos katedra, praplėstos mokslinės veiklos sritys. Katedros dėstytojai atlieka mokslinius tyrimus analizuodami specialiojo ir inkliuzinio ugdymo edukacinius, psichologinius ir socialinius aspektus, aktyviai dalyvauja konferencijose, seminaruose, skaito kursus pedagogams, rengia mokslines publikacijas. Specialiosios pedagogikos katedra koordinuoja Logopedijos ir Disleksijos centrų veiklą, glaudžiai bendradarbiauja su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Lietuvos logopedų, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų, Lietuvos negalės tyrėjų, Lietuvos meno terapijos asociacijomis.

spec2
spec2
 
spec7
spec7
 
 spec15
spec15
 spec20
spec20
 spec22
spec22
 spec26
spec26
 Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti