Rita Toleikienė apgynė socialinių mokslų srities daktaro disertaciją

diser12

diser12
Gruodžio 21 d. doktorantė Rita Toleikienė Šiaulių universitete apgynė socialinių mokslų srities, vadybos krypties mokslo daktaro disertaciją „Integralios etikos vadybos sistemos formavimas savivaldybėje “ (mokslinė vadovė prof. dr. Diana Šaparnienė).

diser13

diser13
Disertacijos tikslas – atskleidus viešojo sektoriaus etikos vadybos teorines dimensijas ir empiriškai išnagrinėjus jos formavimą savivaldybėse, pateikti integralią etikos vadybos sistemą. Tyrimui pasirinktos Šiaulių regiono savivaldybės. Nustatyta, kad integrali etikos vadybos sistema savivaldybėje apima politinį ir administracinį lygmenis. Nuoseklus etikos priemonių, procesų ir struktūrų integravimas ir integralumo palaikymas yra viena pagrindinių etikos vadybos veiksmingumo sąlygų. Išanalizavus etikos vadybos elementų raišką Lietuvos savivaldybėse (politiniu ir administraciniu lygmenimis), identifikuotas pakankamas teisinio reglamentavimo (kodavimo) ir etikos institucionalizavimo (struktūrų kūrimo) lygis, tačiau užfiksuotas etikos vadybos priemonių diegimo fragmentiškumas, pasigendama sisteminio požiūrio organizaciniu lygmeniu, stokojama etikos vadybos priemonių vertės suvokimo kuriant etikos vadybos praktikas (tinkamą etikos klimatą ir etiškos organizacijos kultūrą). Tyrimo metu sukurta ir pagrįsta integrali etikos vadybos sistema savivaldybėje, apimanti politinį ir administracinį lygmenis, reikalauja etikos vadybos elementų tarpusavio dermės ir padeda siekti skaidrumo, efektyvesnio valdymo

Svarbiausius savo tyrimų rezultatus doktorantė paskelbė 7 straipsniuose, publikuotuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, pristatė 7 tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Sveikiname Ritą!

diser11
diser11
diser4
diser4
diser2
diser2

Mokslo ir meno tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti