Baigiamųjų darbų gynimas – pačiame įkarštyje

Šiaulių universitete – rimtis ir susikaupimas. Vyksta egzaminų sesija, baigiamųjų darbų gynimas.

dipl 12

dipl 12
Sausio 17 d. baigiamuosius darbus gynė Edukologijos katedros pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo ištęstinių studijų programos bei Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros kartu su Atviruoju tarptautiniu žmogiškosios raidos universitetu „Ukraina“ vykdomos socialinio darbo magistro studijų programos studentai.

dipl 10

dipl 10
Baigiamųjų darbų vertinimo komisija įdėmiai išklausė dešimties pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos studenčių baigiamųjų darbų pristatymus ir pateikė jų vertinimus. Socialinio darbo studijų programos absolventų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininkės, Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros vedėjos prof. dr. Liudos Radzevičienės nuomone, dauguma darbų buvo gerai parengti, studentų atilikti tyrimai gana kokybiški. „Džiugu, jog ši jungtinė studijų programa su Ukrainos universitetu leidžia studentams praplėsti tyrimų lauką, įgyti vertingos praktinės patirties. Tai atsispindėjo ir jų baigiamuosiuose darbuose“, – pažymėjo prof. L. Radzevičienė.

dipl 8

dipl 8
Magistrantūros studijų baigiamąjį darbą gynusi socialinio darbo studijų programos absolventė Simona Šarauskienė pasidžiaugė ne tik sėkmingai apgintu baigiamuosu darbu, bet gerai įvertino ir pačias pusantų metų vykusias studijas. S. Šarauskienė: „2013 metais Šiaulių universitete baigiau viešojo administravimo bakalauro studijas. Šiuo metu dirbu kultūros srityje Kražiuose, tačiau ateityje galbūt teks keisti darbo profilį ir pradėti dirbti socialinį darbą. Man patiko ši studijų programa, todėl ją čia ir pasirinkau. Esu labai patenkinta studijų kokybe ir dėstytojais, kurie medžiagą pateikdavo labai aiškiai ir suprantamai. Gavau daug vertingų žinių, kurios tikrai pravers darbe. Ypač naudinga buvo mūsų išvyka praktikai į Ukrainą, kur pamatėme visai kitokį socialinio darbo modelį, galėjome palyginti žmonių socialinę situaciją. Galbūt todėl mano baigiamojo darbo tema buvo „Socialinių darbuotojų, dirbančių su paaugliais, turinčiais negalę streso įveikos modeliai. Lietuvos ir Ukrainos situacija“.

dipl 9

dipl 9
Tokios pačios nuomonės buvo ir dešimtuką gavusi Lina Frydendal: „Tai, kokių žinių gavome, kokios įgijome patirties, atitiko mūsų lūkesčius su kaupu. Esame labai patenkintos šiltu ir dalykišku bendradarbiavimu su dėstytojais. Aš dirbu naujuose Šiaulių bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kurie buvo atidaryti visai neseniai. Magistro studijas Šiauliuose pasirinkau po studijų kolegijoje ir tuo esu labai patenkinta. Jungtinė studijų programa su universitetu Ukrainoje leido susidaryti aiškesnį vaizdą apie situaciją Ukrainoje ir mūsų šalyje. Įsitikinome, kad institucinė pertvarka vaikų globos srityje mūsų šalyje yra tikrai sveikintina ir yra pavyzdys kolegoms Ukrainoje. Manau, kad mūsų baigiamųjų darbų tyrimai ir jiems būtų įdomūs ir naudingi“.

dipl 4

dipl 4

Daug jaudulio ir nerimo turėjo ir Edukologijos katedros pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų bakalauro programos absolventai, kuriems baigiamųjų darbų gynimas – nauja patirtis.

dipl 7

dipl 7
Edukologijos katedros vedėja doc. dr. Erika Masiliauskienė pažymėjo, jog šių metų šio kurso baigiamieji darbai išsiskiria iš ankstesnių metų darbų tuo, jog jie labiau orientuoti į ikimokyklinio ugdymo tematiką ir problematiką. Doc. E. Masiliauskienė: „Tai natūralu, nes dauguma šio kurso absolvenčių yra praktikės, daugiausiai dirbančios ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tai atsispindėjo ir baigiamuose darbuose, kur buvo nagrinėjama įstaigos valdymo kokybė, bendravimas ir bendradarbiavimas tarp šeimos narių, pedagogų ir kt. Ištęstinių studijų studentams, kaip ir nuolatinių studijų studentams yra tie patys reikalavimai. Smagu, kad studentės, nepaisant, jog studijos trūko net 5,5 metų, su užduotimis susitvarkė ir parengė pakankamai kokybiškus baigiamuosius darbus“.

dipl 2

dipl 2
Sigita Laimė, už baigiamąjį darbą gavusi aukščiausią įvertinimą, pasidžiaugė šiuo rezultatu. Mažeikių nevalstybiniame Valdorfo vaikų darželyje dirbanti pedagogė pažymėjo, jog šios ištęstinės studijos buvo įdomios ir naudingos, nors ir truko net penketą metų. „Tai jau mano antros bakalauro studijos, nes prieš tai VDU esu baigusi meno istoriją. Į studijas Šiauliuose įstojau dėl to, jog labai norėjau būti pradinių klasių mokytoja. Taigi šiomis studijomis labai džiaugiuosi ir net planuoju toliau studijuoti antroje pakopoje“, – kalbėjo Sigita.

diplo 5

diplo 5
Dalia Jonaitienė, dirbanti Radviliškio darželyje „Kregždutė“, edukologijos ir ikimokyklinio ugdymo studijas pasirinko pakeitusi savo darbą. Absolventė prasitarė, jog tai jos antrosios bakalauro studijos, nes prieš trisdešimt metų jį yra baigusi Lietuvos veterinarijos akademiją, kur buvo įgijusi zooinžinieriaus specialybę. D. Jonaitienė: „Keitėsi laikai, darbo pobūdis, todėl teko galvoti apie kitos krypties studijas. Džiugu, jog studijos Šiaulių universitete buvo labai naudingos, jog jos padėjo tobulėti darbe, suteikė daugiau žinių. Mano baigiamojo darbo tema „Vaikų elgesio kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ man artima, todėl nebuvo sunku atlikti tyrimą, apibendrinti rezultatus. Savo baigiamuoju darbu esu patenkinta. Galbūt kai kam atrodo, jog būtų sunku būtų po trisdešimt metų vėl studijuoti, tačiau, manau, kad viską lemia motyvacija ir didelis noras. Juk mokytis turime visą gyvenimą. Studijuoti Šiauliuose buvo gera, nes čia dirba puikūs dėstytojai, visada skiriantys laiko konsultacijoms“.

stud12a

stud12a
Sausio 18 d. buvo ginami ekonomikos magistro studijų programos studentų baigiamieji darbai. Pasak Ekonomikos katedros prof. Zitos Tamašauskienės, studentų darbų šiais metais buvo visokių – ir geresnių, ir prastesnių. Dviejų studentų darbai iš aštuonių buvo įvertinti aukščiausiu balu.

stud3a

stud3a
Dešimtuką gavusi Laura Ališauskaitė apgynė plačios apimties baigiamąjį darbą „Ekonominių svyravimo poveikio nedarbui pagal sociodemografines charakteristikas tyrimas“. „Savo darbe įvertinau, kaip ekonominiai svyravimai veikia skirtingų gyventojų grupių nedarbą. Mano bakalauro darbas, kurį gyniau studijuodama Klaipėdos universitete, taip pat buvo panašios problematikos. Galiu teigti, kad studijos Šiauliuose buvo kitokios, negu Klaipėdoje. Ten mano grupėje buvo trisdešimt studentų, o čia grupė daug mažesnė, todėl čia buvo didesnės galimybės konsultuotis su dėstytojais. Ekonomikos studijos yra labai reikalingos kiekvienam, nes išmanyti savo šalies, pasaulio ekonomikos situaciją, jos kaitą yra labai svarbu. Ypač tai svarbu tiems, kas galvoja apie savo verslą“, – po baigiamojo darbo gynimo kalbėjo L. Ališauskaitė.

stud8aa

stud8aa
„Ekonomikos magistro studijų programą Šiaulių universitete pasirinkau todėl, kad po bakalauro studijų savo šalyje, norėjau tarptautinį lygį atitinkančių studijų“, – apie savo pasirinkimą studijuoti Šiaulių universitete papasakojo studentė G. H. Mudiyanselage Anupama Dilrukshi Herath, atvykusi į Šiaulius iš tolimosios Šri Lankos. Mergina teigė, kad ji liko patenkinta studijomis ir galimybėmis, kurias suteikė Šiaulių universitetas. Ji taip pat labai džiaugėsi, jog Erasmus programos dėka galėjo pusę metų pastudijuoti ir Lenkijoje.

stud9a

stud9a
Paklausta, kaip vertina ekonomikos studijų programos magistrantų baigiamųjų darbų lygį, vertinimo komisijos pirmininkė prof. dr. Neringa Stončiuvienė iš Vytauto Didžiojo universiteto teigė, jog darbų lygis buvo gana įvairus, todėl ir įvertinti jie buvo skirtingai. „Džiugina tai, kad visi baigiamieji darbai atitiko magistro baigiamiesiems darbams keliamus reikalavimus ir visi studentai gaus magistro diplomus. Labiausiai džiugina puikus visos vertinimo komisijos darbas. Galiu pasakyti, jog visi jos nariai dirbo labai atsakingai. Šiemet magistrantų baigiamuosiuose darbuose daugiausiai dėmesio buvo skiriama nekilnojamojo turto tematikai, taip pat investavimo į rinkas problematikai globaliame pasaulyje. Darbuose šiek tiek pasigedau Lietuvos situacijos analizės, bet tai, matyt, nebuvo labai susiję su atliekamų tyrimų tematika“, – apibendrinama baigiamuosius darbus kalbėjo prof. dr. Neringa Stončiuvienė.

Diplomų įteikimo šventės Šiaulių universitete vyks sausio 30 ir 31 dienomis nuo 12.30 val. (Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje, 418 a.).

Zenonas Ripinskis
Autoriaus ir Tomo Andrijausko nuotr.
dipl 1
dipl 1
dipl 3
dipl 3
dipl 6
dipl 6
stud6a
stud6a
stud4a
stud4a
stud7a
stud7a
Grįžti