Šiaulių universitete nuvilnijo Diplomų įteikimo šventės

f33

f33
Sausio 30 ir 31 dienomis Šiaulių universitete vyko Diplomų įteikimo šventės – universitetas išleido 22-ą absolventų laidą nuo Šiaulių universiteto įkūrimo ir 69-tą laidą nuo Šiaulių aukštosios mokyklos įkūrimo.

d40

d40
Šių metų sausio mėnesį studijas Šiaulių universitete baigė 166 studentai ir 64 klausytojai. Šventės metu buvo įteikti diplomai 72 bakalauro studijų programų absolventams, 70 magistrantams. Taip pat įteikti studijų pažymėjimai 24 profesinių studijų studentams ir studijų pažymėjimai 64 neformaliųjų ir dalinių studijų klausytojams.

Sausio 30 d. Diplomų įteikimo šventės metu sveikinimo žodžius absolventams tarė laikinasis Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Darius Šiaučiūnas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių universiteto studentų atstovybės (ŠUSA) prezidentė Aistė Žilevičiūtė, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentė Gabrielė Petkuvienė.

f22

f22
Šiaulių universiteto laikinasis rektorius prof. D. Šiaučiūnas pažymėjo, jog šių metų absolventai greičiausiai bus paskutiniai, gaunantys būtent Šiaulių universiteto diplomus. „Lietuvoje vykstanti aukštojo mokslo reforma lemia tai, kad jau šių metų viduryje Šiaulių universitetas taps seniausio Lietuvoje ir vieno seniausių Rytų ir Centrinėje Europoje Vilniaus universiteto dalimi. Tai naujas etapas Šiaulių aukštosios mokyklos istorijoje. Pasitinkant šį etapą, džiaugiuosi, kad universitetinis mokslas mūsų mieste ir regione bus plėtojamas ir toliau“, – sakė laikinasis rektorius.

diii 2

diii 2
„Švietimas – svarbiausia bet kurios bendruomenės dalis. Jūs esate atsakingi ne tik už savo, bet ir už miesto ateitį. Kiekvienoje vietoje, kur jūs begyventumėte ir bedirbtumėte, jūs esate svarbūs. Panaudokite darbe savo įgytą kvalifikaciją, auginkite ją. Jūsų diplomas – istorinis, nes kitais metais Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto struktūros dalimi“, – savo sveikinimo kalboje kalbėjo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

f5

f5
Po oficialios diplomų įteikimo ceremonijos Trakų rajono Rūdiškių gimnazijoje dirbanti logopedė Irena Eikšto džiaugėsi ne tik diplomu, bet ir žiniomis bei kompetencijomis, kurias įgijo studijuodama specialiosios pedagogikos magistrantūros studijų programoje. „Studijos man daug davė. Jos pakeitė požiūrį į mano profesiją. Viskas labai patiko – ir studijos, ir dėstytojai, kurie čia dirba negailėdami savo brangaus laiko. Ypač svarbu, jog buvo daug dėmesio skiriama mūsų tiriamajai ir praktinei veiklai“, – pažymėjo absolventė.

f6

f6

Sausio 31 d. įvykusioje Diplomų įteikimo šventėje absolventus sveikino LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, laikinasis Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Šiaučiūnas, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Europos Parlamento nario Valentino Mazuronio padėjėja Giedrė Brazlauskaitė, ŠUSA prezidentė Aistė Žilevičiūtė, Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentė Gabrielė Petkuvienė.

f23

f23

Seimo narys dr. Stasys Tumėnas pažymėjo, kad šiandien absolventams ir jų artimiesiems yra didelė šventė, kai galima pasidžiaugti sėkmingai baigtu dar vienu gyvenimo etapu. „Noriu palinkėti, kad susirastumėte geras darbo vietas darbo rinkoje ir nepaliktumėte Lietuvos. Jūs, darbštus jaunimas, esate reikalingas čia, Lietuvoje“, – pažymėjo dr. S. Tumėnas.

Absolventams buvo įteikiami ne tik diplomai, bet ir LR Seimo narių dr. S. Tumėno, prof. A. Gumuliausko, V. Čmilytės, EP nario V. Mazuronio, Šiaulių universiteto rektoriaus ir kitų organizacijų padėkos.

f12

f12
Šiaulių universiteto alumnų asociacija turi gražią tradiciją – burtu keliu paskirti prizą ar dovaną vienam iš absolventų. Šį kartą burtų keliu jos atiteko absolventams Linai ir Karoliui.

f29

f29
Diplomų įteikimo šventės metu buvo įteikti ir du mokslų daktaro diplomai. Socialinių mokslų vadybos krypties daktaro diplomas buvo įteiktas Ritai Toleikienei, o socialinių mokslų ekonomikos mokslų krypties mokslų daktaro diplomas – Martynui Brazauskui.

Muzikinį sveikinimą absolventams Diplomų įteikimo šventės metu dovanojo muzikos pedagogikos studijų programos I kurso studentas Ignas Bruveris (akordeonas).

f15

f15

Net devyniems absolventams buvo įteikti diplomai su pagyrimu: 3 bakalauro (ekonomikos, viešojo administravimo – 2) ir 6 magistro (dailės – 4, ekonomikos – 1, specialiosios pedagogikos – 1).

Studijas Tęstinių ir nuotolinių studijų institute studijas baigė 84 absolventai (24 profesinių studijų ir 60 neformaliųjų ir dalinių studijų).

Birželio mėnesį studijas Šiaulių universitete turėtų baigti apie 550 studentų.

 Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
adip 1
adip 1
adip 2
adip 2
adip 3
adip 3
adip 5
adip 5
adip 7
adip 7
adip 4
adip 4
adip 8
adip 8
adip 6
adip 6
adip 9
adip 9
 
 
Grįžti