BETT parodoje Londone Šiaulių universiteto mokslininkės domėjosi naujausiomis mokymo technologijomis

lon 3

lon 3
Šiaulių universiteto Edukologijos instituto doc. dr. Erika Masiliauskienė lekt. dr. Jurgita Smilgienė Londone dalyvavo vienoje didžiausių edukacinių parodų pasaulyje – Britų švietimo ir mokymo technologijų parodoje BETT-2019. Į BETT parodą kasmet atvyksta aukštųjų mokyklų dėstytojai pedagogai ir mokymo(si) technologijų gamintojai iš visos Europos ir pasaulio. Parodoje Šiaulių universiteto atstovės turėjo puikią galimybę pasisemti naujų idėjų, pamatyti ir praktiškai išbandyti įvairias edukacinių priemones.

lon 7

lon 7
BETT parodos metu buvo galima įsitikinti, kad viskas, kas yra kuriama švietimui, kuriama kryptingai, siekiant sutaupyti ugdymo procesui skirtą laiką, ugdytojo darbo lengvinimui. Edukacinių seminarų metu buvo galimybė susipažinti su interaktyviais ekranais ir grindimis, virtualiosios realybės akiniais, naujausiomis mokymo priemonėmis, jų ypatumais, specialiųjų mokymo priemonių rengimo technologijomis, kurių pagalba dirbantieji švietimo srityje gali naudotis mokymo(si) resursais (mokymo(si) programomis, tarptautinio lygio internetiniais portalais).

lon 5

lon 5
Pasak Šiaulių universiteto mokslininkių, trys dienos, praleistos parodoje, buvo kupinos įvairiausių veiklų ir įspūdžių. Pirmąją viešnagės Londone dieną Šiaulių universiteto atstovės dalyvavo seminaruose-mokymuose: „Dirbtinio (AI) ir emocinio intelekto (EQ) sąsajos dirbant klasėje“; „Švietimo ir technologijų vystymo(si) sąsajos. Kur toliau“; „Personalizuotas ugdymas(is), kaip iniciatyva gerinti mokymosi patirtis“. Buvo susipažinta su parodos stenduose (Ednology, Learrning Village, Ebotics ir Avantis) siūlomais techniniais-edukaciniais sprendimais pradinėms mokykloms ir ankstyvajam vaikų skaitmeniniam ugdymui(si).

lon 2

lon 2
Antroji diena buvo skirta seminarams-mokymams „Šiuolaikinės kartos įgūdžių ugdymas(is)“; „Gyvenimo įgūdžių ugdymas mokykloje“; „Laikas mokymui(si)“. Taip pat dalyvauta Bookr, Codemonkey, Legoeducation, Logiscool firmų pristatymuose ir veiklose.

Paskutinę parodos „BETT-2019“ dieną šiaulietės dalyvavo seminaruose-mokymuose „Žaidimai sveikatinimui“ ir „Laiko valdymas“ bei Magpie, Mozaikeducation, Playcode, Playsteam įmonių pristatymuose ir veiklose.

lon 6

lon 6
Pasak dr. E. Masiliauskienės, BETT parodoje daugiausia domėtasi naujausiais technologiniais sprendimais, susijusiais su ikimokyklinio amžiaus vaikų STEAM ugdymu(si). Dr. E. Masiliauskienė: „Naujausios technologijos skatina kitaip organizuoti ne tik mokyklinį, bet ir ikimokyklinį ugdymo procesą, kai vis didesnis dėmesys skiriamas, pavyzdžiui, algoritminio mąstymo ugdymu(si), jį siejant su tokių aktualių sričių gebėjimų ugdymu(si), kaip problemų sprendimas, kritinis mąstymas, mokymasis planuoti ir kt. Tokios ateities tendencijos aktualios atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, taip pat pedagogų rengimo procese stiprinant būsimųjų pedagogų kompetencijas, susijusias su technologijų integracija į ugdymo(si) procesą ir gebėjimais patiems kurti edukacinius technologinius sprendimus“.

Lo 30

Lo 30
Dr. J. Smilgienė pastebėjo, jog ugdymo procesas vis labiau tampa robotizuotas. „Tai įsitikinome apsilankę šioje parodoje. Apsaugoti vaikų nuo technologijų nebeįmanoma. Jos tampa natūrali mūsų gyvenimo dalis, o perspektyvoje gali tapti vienu iš pagrindinių pragyvenimo šaltinių. Lankydamasi parodoje dar kartą įsitikinau, jog tinkamai ir kryptingai naudojamos IKT gali duoti teigiamą poveikį ugdymo(si) procesui, palengvinti ugdytojo darbą ir daryti ugdymo procesą patrauklesniu bei kokybiškesniu jaunajai kartai. Parodos metu sukaupta patirtis aktuali atnaujinant vaikystės pedagogikos studijų programų turinį (studijų dalykų, dėstomų temų) Šiaulių universitete, orientuojantis į technologinių-edukacinių sprendimų integravimą į pedagogų rengimą“, – sako J. Smilgienė.

Parengė Zenonas Ripinskis
Jurgitos Smilgienės asmeninio archyvo nuotraukose: parodos Londone akimirkos.
Grįžti