Senate patvirtinti Edukologijos ir Regionų plėtros institutų vadovai

senvas 8

senvas 8
Vasario 20 d. Šiaulių universiteto senato posėdžio darbotvarkėje buvo rekordinis skaičius klausimų – net 17. Dauguma jų susiję su būtinybe dėl Šiaulių universitete vykdomos struktūrinės akademinių padalinių reformos atlikti studijų ir mokslo proceso normatyvinių dokumentų pakeitimus. Taip pat buvo patvirtinti laikini Edukologijos ir Regionų plėtros institutų vadovai.

senvas 7

senvas 7
Senatas po pateikimo patvirtino Šiaulių universiteto mokslinės ir meninės veiklos nuostatų, reikalavimų universiteto leidžiamiems mokslo ir studijų leidiniams, leidybos nuostatų, universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų pakeitimus. Taip pat buvo nutarta patvirtinti pakeistus Šiaulių universiteto studijų nuostatus, universiteto studijų programos (-ų) komiteto nuostatus, universiteto studijų programos (-ų) vertinimo komiteto nuostatus ir Šiaulių universiteto studentų stipendijų skyrimo nuostatus.

Posėdyje buvo pristatyti ir patvirtinti dviejų naujų Šiaulių universiteto akademinių padalinių – Edukologijos instituto ir Regionų plėtros – instituto nuostatai.

senvas 9

senvas 9
Laikinai Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas pristatė kandidatūras šių dviejų institutų vadovų pareigoms užimti. Į Edukologijos instituto laikinai einančio vadovo pareigas buvo pasiūlyta prof. dr. Daivos Malinauskienės kandidatūra, o į Regionų plėtros instituto – doc. Linos Garšvienės. Senatas pateiktam pasiūlymui pritarė. Šias pareigas jos eis iki Šiaulių universiteto reorganizacijos pabaigos.

senvas 6

senvas 6
Studijų prorektorė doc. dr. Renata Bilbokaitė pristatė Šiaulių universiteto mokslininkų per labai trumpą laiką, bet kokybiškai parengtą bakalauro studijų programą Dalyko pedagogika. Senatas ją patvirtino. Naują studijų programą dar turės aprobuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei SKVC.

senvas 2

senvas 2
Senatas taip pat patvirtino papildomųjų studijų asmenims, siekiantiems studijuoti magistrantūroje, sąrašą ir Šiaulių universitete ginamos daktaro disertacijos gynimo tarybos narių darbo apmokėjimo įkainius. Pagal pastaruosius įkainius buvo nutarta patvirtinti Šiaulių universitete eksternu ginamos Placidos Jasiūnaitės mokslo daktaro disertacijos sąmatą.

Slaptu balsavimu didele balsų dauguma buvo pritarta siūlymui docentei dr. Virginijai Garbaliauskienei suteikti fizinių mokslų srities docento pedagoginį vardą.

Kitas Šiaulių universiteto senato posėdis turėtų įvykti kovo 20 d.

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotraukose: senato posėdžio akimirkos.