Universiteto taryba patvirtino 2019 m. Šiaulių universiteto biudžetą

Posedis 2019 02 27 6

Posedis 2019 02 27 6
Vasario 27 d. Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo patvirtinta Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata ir 2018 m. Šiaulių universiteto veiklos ataskaita, o 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatą nuspręsta dar tikslinti.

Praėjusių metų Šiaulių universiteto veiklos ataskaitą pristatė laikinai Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas. „Lietuvoje vykstanti aukštojo mokslo reforma lemia tai, kad jau 2019 metų viduryje Šiaulių universitetas gali tapti Vilniaus universiteto dalimi ir vadintis VU Šiaulių akademija. Tai – naujas etapas Šiaulių aukštosios mokyklos istorijoje. Naujų Šiaulių aukštosios mokyklos veiklos etapų radimąsi lemia laikmetis ir socialinės, ekonominės, kultūrinės jo realijos. Lietuva išgyvena tokį laiką, kuriam būdinga jaunimo migracija į valstybės centrą, laisvas judėjimas po visą pasaulį, visiškai kitoks požiūris į išsilavinimą ir gyvenimą. Būtent tokie iššūkiai, be kita ko, ir lemia to naujo etapo Šiaulių aukštojoje mokykloje radimąsi. Kad tai vyktų, Šiaulių universiteto bendruomenė 2018 m. turėjo atlikti daug nematomo darbo: analizuoti, planuoti, skaičiuoti ir projektuoti, kaip naujasis Vilniaus universiteto padalinys – Šiaulių akademija – veiks, kai bus įkurtas. – pristatant ataskaitą teigė laikinasis rektorius prof. D. Šiaučiūnas.

Posedis 2019 02 27 2 1

Posedis 2019 02 27 2 1
Laikinai rektoriaus pareigas einantis prof. D. Šiaučiūnas tarybai pristatė 2018 metų universiteto veiklos analizę, kurioje pateikta išsami informacija, apimanti mokslą, studijas, projektinę ir ūkinę veiklą universitete. Pristatymo pabaigoje prof. D. Šiaučiūnas pažymėjo, jog 2019 metais universitetas turi toliau dalyvauti ir siekti universiteto tikslų Lietuvos universitetų tinklo konsolidacijos procese, padidinti studentų priėmimą ir pritraukti daugiau užsienio studentų, didinti tarptautinio lygio mokslo darbų skaičių ir kt.

Balsavimu pateiktai Šiaulių universiteto 2018 metų veiklos ataskaitai buvo pritarta.

2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pateikė Finansų tarnybos direktorė-vyr. finansininkė Rasa Ginaitė. Tarybos nariai pateikė nemažai klausimų dėl tikslinių lėšų apskaitos sąmatoje ir paprašė ją patikslinti. Nuspręsta, jog sąmata bus patvirtinta iš Finansų tarnybos gavus išsamesniu duomenis.

Posedis 2019 02 27 3

Posedis 2019 02 27 3
Vienas iš svarbiausių universiteto tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų – Šiaulių universiteto 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas. Sąmatos projektą detaliai pristatė Finansų tarnybos vyr. ekonomistė Dovilė Ruplienė. Po projekto pristatymo ir diskusijų 2019 m. Šiaulių universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektui buvo pritarta.

Posėdyje taip pat turėjo būti svarstytas klausimas dėl VŠĮ Šiaulių universiteto gimnazijos. Tarybos nariams buvo pateiktas nutarimo projektas, kuriuo siekiama išspręsti klausimą dėl viešosios įstaigos „Šiaulių universiteto gimnazija“ tolimesnės veiklos, nes, Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto strategijoje nėra numatytas tikslas turėti savo bendrojo ugdymo įstaigą. Pažymėta, jog po reorganizacijos veiklą tęsianti Šiaulių akademija bus Vilniaus universiteto akademinis struktūrinis padalinys ir juridinio asmens teisių neturės. Universiteto taryba nutarė šį klausimą atidėti kitam posėdžiui, kuris turėtų vykti kovo viduryje.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotraukose: tarybos posėdžio akimirkos.
Grįžti