Šiaulių universitetas skelbia konkursą Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinei stipendijai gauti

Sliupas 100

Sliupas 100
Kovo 7 d., aušrininko dr. Jono Šliūpo gimimo dieną, Šiaulių universitete jau šeštą kartą skelbiamas konkursas Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijai gauti. Stipendijos tikslas  įgyvendinti svarbiausius darbus, susijusius su Šiaulių universitete veikiančiame dr. Jono Šliūpo archyve arba kituose informacijos šaltiniuose sukauptos medžiagos tyrimais, jo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, visuomenės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais ir biografiniais faktais, susijusiais su Lietuva ir Šiaulių kraštu.

Stipendija skiriama Šiaulių universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro ir/ar magistro programų absolventams už šiais metais apgintus geriausius baigiamuosius darbus lietuvių kalba. Kandidatus stipendijai gauti konkurso tvarka atrinks Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintas Vandos ir Vytauto Šliūpų stipendijos komitetas.

2019 m. stipendijoms yra skirta tūkstantis penki šimtai eurų. Stipendijos laimėtojams bus įteiktos birželio mėnesį Šiaulių universiteto bibliotekoje.

Šiaulių universitetas su Vanda ir Vytautu Šliūpais paramos sutartį pasirašė 2014 m. vasario 13 d. Pagal šią sutartį buvo įsteigta vardinė stipendija, skirta pagerbti aušrininko dr. Jono Šliūpo atminimą. Visuomenės veikėjo Jono Šliūpo sūnus Vytautas Jonas Šliūpas nuolat pabrėždavo, kad įsteigti stipendiją paskatino noras artimiau supažindinti studentus su Lietuvos garbingais istoriniais ir kultūriniais pasiekimais, puoselėti juose didesnę meilę bei pasididžiavimą savo gimtajam kraštui, Lietuvai. Stipendija mokama iš Vandos ir Vytauto Šliūpų asmeninių lėšų. Priminsime, jog 20142018 m. buvo įteikta 12 stipendijų.

Jau antri metai, kaip stipendijos steigėjų Vandos ir Vytauto Šliūpų nebėra tarp mūsų, tačiau jų veikla paliko gilų pėdsaką Šiaulių krašte, o stipendininkų darbai bus geriausias Šliūpų šeimos intelektualaus palikimo įprasminimas.

Šiaulių universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro ir/ar magistro studijų programų absolventus kviečiame teikti paraiškas Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinei stipendijai gauti.

Paraiškos priimamos Šiaulių universiteto Mokslo ir meno tarnyboje (Višinskio g. 38) iki 2019 m. birželio 7 d.

Šiaulių universiteto biblioteka
Zenono Ripinskio nuotraukoje: stipendijos steigėjas Vytautas Šliūpas Šiaulių universitete veikiančiame dr. Jono Šliūpo archyve 2011 m.
Grįžti