Šiaulių universiteto mokslininkei dr. Ritai Kantanavičiūtei – Lietuvos 2018 metų logopedės titulas

LO 2019 03 07 29

LO 2019 03 07 29
Kovo 7 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje Lietuvos logopedų asociacijo kartu su Šiaulių universitetu surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Teorijos ir praktikos dermė logopedo / logoterapeuto darbe“, skirtą Europos logopedų dienai pažymėti. Konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik trys šimtai logopedų iš visos šalies, buvo paskelbta Lietuvos 2018 metų logopedė. Ja tapo Šiaulių universiteto Edukologijos instituto dėstytoja dr. Rita Kantanavičiūtė.

LO 2019 03 07 11

LO 2019 03 07 11
Konferencijos tikslas – pasidalyti tarpdisciplininėmis žiniomis apie vaikų ir suaugusiųjų balso ir sklandaus kalbėjimo sutrikimus, naujausias vertinimo ir įveikimo strategijas bei rekomenduojamas apsaugos dezinfekcines priemones specialistams, dirbantiems švietimo ir sveikatos priežiūros institucijose.

Plenariniuose posėdžiuose buvo pristatyti septyni pranešimai, tarp kurių ypač reikšmingas buvo buvusios ilgametės Šiaulių universiteto mokslininkės, Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkės prof. Reginos Ivoškuvienės ir logopedės Vilmos Makauskienės, VšĮ „Logopedinės pagalbos centras“ direktorės, vadovėlio „Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika“ , skirto studentams, logopedams, tėvams, gydytojams ir visiems tiems, kurie susiduria su mikčiojimo problema, pristatymas

LO 2019 03 07 1

LO 2019 03 07 1

Pasak prof. R. Ivoškuvienės, mintis parengti tokį plačios apimties vadovėlį gimė prieš 10 metų. „Per pastarąjį laikotarpį išleidome keletą metodinių priemonių, kuriomis logopedai jau naudojasi. Kadangi tose priemonėse buvo aptariami daugiau praktiniai aspektai, tai atėjo laikas parengti tokį leidinį, kuriame būtų pateikti ir teoriniai aspektai, – sakė prof. R. Ivoškuvienė.

„Kadangi mikščiojimo problema yra tik dalis ledkalnio, norėjosi į knygą sudėti viską, kad žmogus, kuris su šiais asmenimis, atsivertęs rastų informacijos, kaip įvertinti ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, suaugusiuosius asmenis, kokią pagalbą jiems galėtų būti teikiama, įskaitant ir psichologus bei psichoterapeutus“, – pristatant leidinį pažymėjo V. Makauskienė.

LO 2019 03 07 32

LO 2019 03 07 32
Konferencijos metu tradiciškai skelbiamas Metų logopedo titulo laureatas. Džiugu, jog 2018 metų logopedo titulas atiteko logopedei praktikei, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto dėstytojai dr. Ritai Kantanavičiūtei. Mokslininkė, praėjusių metų spalio mėnesį apsigynusi daktaro disertaciją, džiaugėsi garbingu apdovanojimu ir įvertinimu. Dr. R. Kantanavičiūtė: „Šis apdovanojimas ypatingas – jaučiuosi labiau įvertinta ir pastebėta. Tai leidžia suprasti, jog einu teisinga kryptimi, kad mano darbai logopedijos srityje yra reikšmingi ir moksliniu požiūriu, ir praktiniu. Mano tyrimų laukas – mikčiojimas. Šiuo metu tęsiu tyrimus savo disertacijos temos srityje, planuoju parengti ir pasidalyti su praktikais logopedais mikčiojimo vertinimo instrumentą, skirtą ankstyvojo amžiaus vaikams. Logopedams nemažai iššūkių kyla ne identifikuojant mikčiojimą, bet jį vertinant. Kadangi Lietuvoje vertinimo metodikų trūksta, tai, manau, bus labai naudinga sukurti tokią metodiką. Džiugu, jog priklausau Lietuvos logopedų asociacijai. Tai leidžia būti vienminčių kolegų apsuptyje, judėti pirmyn, prisidėti prie logopedų rengimo Lietuvoje, prie jų kvalifikacijos kėlimo“.

Konferencijos pabaigoje visuotiniame Lietuvos logopedų asociacijos narių susirikime buvo išklausyta asociacijos finansinė atskaita už 2018 m., aptarti tolesnės veiklos planai, kiti klausimai.

LO 2019 03 07 9
LO 2019 03 07 9
LO 2019 03 07 21
LO 2019 03 07 21
LO 2019 03 07 23
LO 2019 03 07 23
LO 2019 03 07 14
LO 2019 03 07 14
LO 2019 03 07 8
LO 2019 03 07 8
LO 2019 03 07 5
LO 2019 03 07 5
 Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti