Šiaulių universitete vyko 8-oji respublikinė konferencija-seminaras „Gimtoji kalba mokykloje“

Hu 2019 03 08 2

Hu 2019 03 08 2
Kovo 8 d. Šiaulių universitete buvo surengta aštuntoji respublikinė konferencija-seminaras „Gintoji kalba mokykloje“, kurį surengė Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas kartu su Šiaulių universiteto tęstinių ir nuotolinių studijų institutu, leidykla „Lucilijus“, Lietuvių kalbos draugija, Kelmės rajono savivaldybe ir Šiaulių universiteto gimnazija.

Hu 2019 03 08 13

Hu 2019 03 08 13
Renginio plenariniame posėdyje, Lietuvių kalbos didaktikos ir Lietuvių literatūros didaktikos sekcijose pranešimus skaitė lietuvių filologijos ir literatūros mokslininkai, mokyklų mokytojai ir mokiniai. „Konferencija buvo įdomi tuo, kad joje dalyvavę teoretikai ir praktikai kalbėjo apie lietuvių kalbos ir literatūros didaktiką bei problemas mokykloje. Įdomiausi pranešimai vėliau bus parengti spaudai ir išspausdinti leidinyje „Gimtoji kalba mokykloje“. Beje, šis leidinys liko kone vienintelis leidinys Lietuvoje, kuriame liko tribūna mokytojams, nes nebėra „Dialogo“, „Žvirblių tako“, „Gimtojo žodžio“. Vadinasi, mokytojai nebeturi jokios nišos pasisakyti, padiskutuoti. Šiaulių universitetui tampant mokytojų rengimo centru, mūsų rengiamos didaktinės konferencijos, manau, turės ateitį“, – pažymėjo konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė, Šiaulių universiteto prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė.

Hu 2019 03 08 6

Hu 2019 03 08 6

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai ne tik iš Šiaulių, bet ir iš įvairių šalies vietovių – Vilniaus, Kauno, Mažeikių, Viekšnių ir kt. Plenariniame posėdyje įdomius pranešimus pristatė prof. dr. Kazimieras Župerka („Didžiausios kablelio klaidos viešuosiuose tekstuose“), Gintarė Kulbeckienė, Jurgita Macienė („Bendrinė lietuvių kalba: ar madinga jaunimui vartoti taisyklingą kalbą?“), dr. Regina Kvašytė („Apie kalbos ir literatūros mokslo terminografiją“), prof. dr. Virginija Balsevičiūtė („Vytauto Mačernio kūrybos tradicija“), Gabija Bogužaitė, Modesta Bogužaitė, Aurelija Vaičiūtė („Lietuvių kalba virtualioje erdvėje“). Konferencijos dalyvius įžanginiu žodžiu pasveikino konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė, Šiaulių universiteto prof. dr. Dž. Maskuliūnienė.

Hu 2019 03 08 17

Hu 2019 03 08 17
Renginys baigėsi apskritojo stalo diskusija „Šiaulių universiteto studentų konsultacijos kalbos klausimais ir baigiamųjų darbų patikra: patirtys, nuomonės, komentarai“ ir konferencijos apibendrinimu. Apie lietuvių kalbos problemas mokyklose ir universitetuose diskutavo prof. dr. Dž. Maskuliūnienė, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė, dr. R. Kvašytė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė, dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė, prof. dr. K. Župerka, Ligita Mykolaitienė, dr. Silvija Papaurelytė-Klovienė ir kt.

Hu 2019 03 08 21

Hu 2019 03 08 21
„Pastebėta, kad studentų baigiamųjų darbų kalba šiek tiek pagerėjo, tačiau ne tiek, kiek norėtųsi. Rašybos, skyrybos ir stiliaus klaidų yra visų be išimties šalies universitetų studentų baigiamuosiuose darbuose. Lietuvių kalbos situacija Šiaulių universiteto studentų baigiamuosiuose darbuose yra tokia pati kaip ir kitur. Nesame nei geresni, nei blogesni. Gerai yra tai, kad baigiamųjų darbų komisijos pradeda kreipti dėmesį į baigiamųjų darbų kalbos taisyklingumą ir tai įvertina. Džiugu, kad pasikeitė ir studentų, ir dėstytojų požiūris į lietuvių kalbą“, – apie studentų baigiamuosius darbus kalbėjo doc. dr. J. Vaskelienė.

Hu 2019 03 08 10

Hu 2019 03 08 10
Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. G. Kačiuškienė mano, kad studentų raštingumo problema niekur nedingo. „Studentai dabar žino, kad baigiamasis darbas nebus labai gerai įvertintas, jeigu jis bus parašytas su klaidomis. Atsakomybės mechanizmas yra paliktas baigiamojo darbo rengėjui. Labai svarbu, jog ir baigiamųjų darbų vertinimo komisija pagaliau kreipia dėmesį į lietuvių kalbos taisyklingumą. Tai, matyt, ir yra mūsų, lituanistų, principinio požiūrio ir nuoseklaus darbo rezultatas“, – akcentavo prof. G. Kačiuškienė.

Apibendrindama konferenciją prof. Dž. Maskuliūnienė pasidžiaugė, kad konferencijoje keliamos problemos rūpi ir profesūrai, ir mokytojams, ir konferencijoje dalyvavusiems moksleiviams bei studentams.

Hu 2019 03 08 15
Hu 2019 03 08 15
Hu 2019 03 08 26
Hu 2019 03 08 26
Hu 2019 03 08 12
Hu 2019 03 08 12

 

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotraukose: respublikinės konferencijos-seminaro „Gimtoji kalba mokykloje“ akimirkos.

 

 

 

Grįžti