Apie mokslo žurnalą „Kūrybos erdvės“

Kurybos erdves 2016 25 virselis

    

                                

Recenzuojamame mokslo darbų leidinyje „Kūrybos erdvės“ publikuojami originalūs humanitarinių mokslų srities menotyros krypties muzikologijos, dailėtyros, kitų menų, taip pat įvairių meno pedagogikos bei tarpdisciplininių mokslo šakų straipsniai. Per metus leidžiami du žurnalo numeriai. Straipsniai recenzuojami nepriklausomų ekspertų.
ISSN 1822–1076 (Print)
ISSN 2424-3329 (Online)

Duomenų bazės:
ERIH PLUS
EBSCO
:
Art and Architecture Complete; Art Source; Central and Eastern European Academic Source; Humanities International Complete; Humanities International Index; Humanities Source.
Ulrich‘s
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
IndexCopernicus

 

Žurnalo numeriai 

Vyriausiasis redaktorius / Editor-in-Chief
Rytis Urniežius
prof. dr., Šiaulių universitetas 
Prof. Dr, Šiauliai University (Lithuania)


Nariai / Members:

Nicolas Bannan
doc. dr., Vakarų australijos universitetas
Assoc. Prof. Dr, University of Western Australia

Antti Juvonen
prof. dr., Rytų Suomijos universitetas (Suomija)
Prof. Dr, University of Eastern Finland (Finland)

George Kennaway
dr., Hulo universitetas (Jungtinė karalystė)
Dr, University of Hull (United Kingdom)
Darius Kučinskas
prof. dr., Kauno technologijos universitetas
Prof. Dr, Kaunas University of Technology (Lithuania)
Janis Kudiņš
doc. dr., Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademija (Latvija)
Assoc. Prof. Dr, Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (Latvia)

Jon C. Mitchell
prof. dr., Masačiusetso universitetas Bostone (JAV)
Prof. Dr, University of Massachusetts Boston (USA)
Valdis Muktupāvels
prof. dr., Latvijos universitetas
Prof. Dr, University of Latvia

Erwin Nigg
dr., Liucernos taikomųjų mokslų ir menų universitetas (Šveicarija)
Dr, Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Switzerland)

Danutė Petrauskaitė
prof. dr., Klaipėdos universitetas
Prof. Dr, Klaipėda University (Lithuania)
Milda B. Richardson
prof. dr., Šiaurės rytų universitetas (JAV)
Prof. Dr, Northeastern University (USA)
Emilija Sakadolskienė
doc. dr., Lietuvos edukologijos universitetas
Assoc. Prof. Dr, Lithuanian University of Educational Sciences (Lithuania)
Rimantas Sliužinskas
prof. dr., Klaipėdos universitetas
Prof. Dr, Klaipėda University (Lithuania)
Diana Strakšienė
prof. dr., Šiaulių universitetas
Prof. Dr, Šiauliai University (Lithuania)
Vytautas Žalys
doc. dr., Šiaulių universitetas
Assoc. Prof. Dr, Šiauliai University (Lithuania)

Informacija straipsnių autoriams

REIKALAVIMAI „KŪRYBOS ERDVIŲ" MOKSLO DARBAMS
REQUIREMENTS FOR THE RESEARCH WORKS PUBLISHED IN THE JOURNAL „THE SPACES OF CREATION“

 

Kontaktai

Redaktorių kolegijos adresas:
Mokslo institutas, Humanitarikos centras 
Šiaulių universitetas, P. Višinskio g. 25
LT-76351 Šiauliai
El. paštas menotyra@su.lt; rytisur@gmail.com
Telefonas +370 685 62325

 

KŪRĖJŲ DARBAI

Šiaulių universiteto mokslo darbų žurnalo Kūrybos erdvės priedas, ISMN 979-0-706207-56-8

Šiaulių universiteto menotyros mokslo darbų žurnalo Kūrybos erdvės priede Kūrėjų darbai publikuojami originalūs, vertingi, bet iki šiol neskelbti Lietuvos menininkų kūrybiniai darbai.

alt 1-ajame priedo numeryje publikuojama kompozitoriaus Jono Domarko maršo pučiamųjų orkestrui Šaunieji kariai partitūra. Maršas sukurtas 1997 m., antroji jo redakcija šiuolaikinei pučiamųjų orkestro sudėčiai parengta 2012 m. (redaktorius R. Urniežius)
alt 2-ajame priedo numeryje publikuojama kompozitoriaus Jono Domarko kūrinio pučiamųjų orkestrui Žemaitiškoji rapsodija partitūra. Kūrinys parašytas 1981 m., antroji jo redakcija šiuolaikinei pučiamųjų orkestro sudėčiai parengta 2013 m. (redaktorius R. Urniežius).