Šiaulių universiteto studijų dalykų paieškos duomenų bazė 

Šiaulių universiteto studijų dalykų paieškos duomenų bazė (paieška pagal studijų dalyko kodą, pavadinimą, moklso metus ir pan.)

Ankstesnių metų dalykų aprašai

Studijų dalykai 2005 - 2006 m.m. pateikti pagal fakultetus
Studijų dalykai 2004 - 2005 m.m. pateikti pagal fakultetus
Studijų dalykai 2003 - 2004 m.m. pateikti pagal fakultetų katedras