Dailė

Specializacijos: dizainas, grafika

Menų magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (1,5 m.; 90 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines tos pačios studijų krypties pagrindines studijas.

Konkursinio balo sandara

Stojantieji pateikia savarankišką kūrybinių darbų kolekciją. Konkursinį balą sudaro kolekcijos įvertinimo ir diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės 

  • 2018 m. priėmimo magistrantai turės dar didesnes tarptautinio mobilumo, savo kūrybos pristatymo visuomenei galimybes, jiems dėstys daugiau iš užsienio atvykstančių dėstytojų. Programoje daug dėmesio skiriama individualiam kūrybiniam darbui, daug eksperimentuojama, dėmesys skiriamas menų integralumui.
  • Magistrantai baigiamajame projekte maksimaliai įtvirtina, atskleidžia, pademonstruoja visas studijų metais įgytas menines ir tiriamojo darbo kompetencijas.
  • Programa rengia profesionalius dailininkus, gebančius dirbti kūrybinį darbą, realizuoti savo menines idėjas Lietuvos ir užsienio dailės gyvenime, analizuoti meninę situaciją šalyje, bendruomenėje, profesionaliai spręsti, konceptualizuoti meno problemas, galinčius dirbti įvairiose meno, kultūros ir socialinėse, įvairių lygių viešosiose institucijose, nevyriausybinėse ir privačiose organizacijose.

Programos profesoriai, dėstytojai: profesoriai Vaidotas Janulis, Giedrius Šiukščius, Ričardas Garbačiauskas, Gražina Arlauskaitė Vingrienė, docentai Vidmantas Zarėka, Vilmantas Dambrauskas, Adas Toleikis, Arūnas Uogintas ir kt.

ĮSIDĖMĖK! :) Dizaino, amatų, audiovizualinio meno (fotografijų ir medijų), architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba dailės mokytojo pedagoginę kvalifikaciją turintys absolventai į dailės magistrantūrą be išlyginamųjų studijų priimami, kai dailės dalykų turinio ir apimties kreditai atitinka dailės magistrantūrai būtiną bazinį išsilavinimą. Kitais atvejais studentai papildomųjų studijų metu turi išlaikyti trūkstamus dalykus.