Ruduo 35

Šiaulių universitetas – aukštoji universitetinė mokykla Šiaurės Lietuvoje, įvairiomis institucinėmis formomis veikianti jau daugiau nei 70 m.

Aukštojo mokslo tradicija Šiauliuose pradėta kurti 1948 m., kai buvo įsteigtas Mokytojų institutas, kuris greitai tapo Šiaulių pedagoginiu institutu, ir išsivystė į savarankišką klasikinio pobūdžio universitetą, rengiantį ne vien pedagogikos specialistus. Šiaulių aukštojoje mokykloje – taip vadiname įvairiais pavadinimais veikusias aukštojo universitetinio mokslo institucijas, veikusias mieste iki jų tapimo šiandieniniu Šiaulių universitetu – išvystytos regionui ir šaliai ypač svarbios mokslų tradicijos, padėjusios čia sutelkti stiprių mokslininkų ir dėstytojų intelektualinį potencialą. 

50 programu nauja   Šiandieniniame Šiaulių universitete, veikiančiame nuo 1997 m. rugsėjo 1 d., siūloma rinktis gyvybės, humanitarinių, informatikos, inžinerijos, matematikos, socialinių, sveikatos, ugdymo mokslų, verslo ir viešosios vadybos bei menų nuolatinės ar ištęstinės formos studijų programas, kurių iš viso universitete vykdoma per 50. 
3 studiju pakopos nauja  

Čia vykdomos ne tik bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos, 4 mokslo kryptys) studijos, bet ir tęstinio mokymo, neformalaus visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje. Stojantiesiems siūloma jungtinių studijų programų su Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, programų su gretutinėmis studijomis, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis. 

Priklausomai nuo kasmet išleidžiamų absolventų skaičiaus, universitete nuolat mokosi 1700-2000 studentų.

Šiaulių universitetas šalyje žinomas dėl įvairaus profilio mokytojų ruošimo bei specialiosios pedagogikos studijų, kurias renkasi studentai iš visos Lietuvos, regionui didelį poveikį daro Šiaulių universitete studijas baigę viešojo administravimo specialistai, dirbantys savivaldos insititucijose visoje Šiaurės Lietuvoje, taip pat kalbininkai, istorikai, gamtos mokslų ar verslo administravimo specialistai, ekonomistai, inžinieriai, programuotojai ir daugelio kitų specialybių profesionalai, savo profesinę realizaciją atradę regiono ir šalies įmonėse ir organizacijose.

3 institutai 1

  Universitete veikia trys institutai, kuriuose ir yra plėtojami visi organizacijos mokslininkų atliekami mokslo tyrimai bei vykdomos visos studijų programos: Edukologijos institutasRegionų plėtros institutas bei Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas. Šiaulių universitete veikia moderni BibliotekaBotanikos sodasDailės galerijaSveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras. Šiaulių mieste vidurinįjį išsilavinimą miesto moksleiviams suteikia Šiaulių universiteto gimnazija. 

Moderni bibliot nauja

 

Universitetas sėkmingai dalyvauja miesto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdo akademinio personalo ir studentų mainus. Palaikomi glaudūs ryšiai su regiono bei šalies įmonėmis, verslo partneriais. Ypač aktualus yra universiteto mokslininkų bendradarbiavimas su regiono įmonėmis ir institucijomis bei pagal atskirus užsakymus joms atliekami mokslo tyrimai, remiantis jų rezultatais rengiami sprendimai verslui ir pramonei, ruošiamos plėtros studijos ir kt. darbai.

Universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais kuria akivaizdžią įtaką ir regiono nevyriausybiniam sektoriui, įvairioms vietos bendruomenėms, su kuriomis vykdant įvairią bendrą veiklą yra padedama plėtoti šio sektoriaus potencialą.

daugiau nei absol nauja  

Universitetas prisideda ir prie regiono ir Lietuvos kultūrinio lauko puoselėjimo. Šiauliuose daugiau nei 5 dešimtmečius vykstantis menininkų, meno pedagogų ruošimas prisidėjo prie to, kad buvo išugdytas ne vienas Šiaulius ir Lietuvą pasaulyje garsinantis dailininkas, muzikos pedagogas, estrados meno atstovas.

Šiaulių universiteto absolventai, kurių suskaičiuojame daugiau kaip 66 000 (nuo 1998 m. – 38 000) ir tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir organizacijas. Šiaulių universiteto absolventus vienija Universitete veikianti Alumnų asociacija.

Vyriausybei įgyvendinant universitetų tinklo pertvarką, numatoma, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. Šiaulių universitetas taps Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir veiks kaip vienas iš trijų pagrindinių mokytojų rengimo centrų Lietuvoje, plėtojantis ir regionui aktualias studijų programas.

 

UNIVERSITETO MISIJA IR VERTYBĖS

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas, skleistume ir įprasmintume žinias.
Atvirumas. Atviras kiekvienai idėjai ir žmogui.
Atsakomybė. Atsakingas už pozityvius visuomenės pokyčius.
Kūrybingumas. Laisvai mąstantis, kuriantis, nuolat ieškantis.
Veržlumas. Drąsiai priimantis iššūkius ir tobulėjantis.
Bendruomeniškumas. Puoselėjantis draugišką aplinką.