P. Višinskio g. 25-305

Vedėja doc. dr. Solveiga Skunčikienė
Tel. (8 41) 595 886
El. p. solveiga.skuncikiene@su.lt 

Administratorė Jolanta Paliulienė
Tel. (8 41) 595 886
El. p. jolanta.paliuliene@su.lt 

 FB f Logo blue 29  Katedros paskyra socialiniame tinkle Facebook

 

Atsižvelgiant į visuomeninius poreikius, tarpdiscipliniškumą ir naujausias tendencijas, 2018 m. sausio 1 d. Šiaulių universitete sujungtos dvi perspektyvios katedros – Vadybos katedra ir Viešojo administravimo katedra – ir įsteigta Verslo ir viešosios vadybos katedra. Katedros vedėja paskirta doc. dr. Solveiga Skunčikienė.

Vadybos katedros genezė:

  • 1992 m. Kauno Technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakulteto dekano prof. dr. Vinco Lauručio iniciatyva pradėta svarstyti galimybė dėl naujų studijų programų įdiegimo. Fakulteto tarybai pritarus, priimtas sprendimas organizuoti biznio administravimo specialybės studijas.
  • Mokslinio tyrimo darbams ekonomikos ir valdymo srityse skatinti bei verslo studijoms organizuoti 1995-10-05 d. įsteigta Vadybos katedra.
  • 2000 m. birželio mėn. Vadybos katedros vedėju paskirtas doc. dr. Gintaras Šaparnis.
  • 2009 m. lapkričio mėn. Vadybos katedros vedėja paskirta prof. dr. Skaidrė Žičkienė.

Viešojo administravimo katedros genezė:

  • Valstybės valdymo studijoms organizuoti 2003-06-18 d.  Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete įkurta Viešojo administravimo katedra. Katedros vedėja paskirta šviesios atminties lektorė  V. Damašienė.
  • 2004-03-15 d. Viešojo administravimo katedros vedėja paskirta prof. dr. Diana Šaparnienė.
  • 2014-09-01 d. Viešojo administravimo katedros vedėju paskirtas prof. dr. Teodoras Tamošiūnas.

Verslo ir viešosios vadybos katedroje dirba  33 dėstytojai.

Verslo ir viešosios vadybos katedra vienija socialinių mokslų srities vadybos, marketingo, logistikos, verslo, finansų, viešojo administravimo, teisės, politologijos bei sociologijos krypčių mokslo ir pedagoginius darbuotojus. Skirtingų mokslo krypčių integravimas duoda apčiuopiamą naudą tiek studijų proceso organizavimui, tiek mokslo tiriamajai veiklai. Programas vykdantis personalas yra turtingas įvairiomis kompetencijomis, būtinomis rengiant verslo ir viešojo administravimo specialistus pagal valstybės ir darbo rinkos poreikius. 

Universitetinių pagrindinių studijų Verslo administravimo, Viešojo administravimo ir Finansų valdymo programos bei magistrantūros studijų Vadybos, Viešojo valdymo programos yra kiekvienais metais atnaujinamos, įtraukiami nauji studijų dalykai.

Nuo 2011 m. vykdomos vadybos ir administravimo doktorantūros studijos. 

Verslo ir viešosios vadybos katedros dėstytojai yra ypač aktyvūs dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo bei praktiniuose-taikomuosiuose projektuose, užsienio stažuotėse, ERASMUS mainų programoje.

N

ormal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Magistro studijų proceso organizavimui buvo pakviesti kitų aukštųjų mokyklų profesoriai: iš Vilniaus universiteto - prof. habil. dr. S. Martišius, prof. habil. dr. L. Simanauskas, prof. habil. dr. J. Mackevičius, prof. habil. dr. V. Vaškelaitis, iš Kauno technologijos universiteto - prof. dr. B. Martinkus, doc. dr. R. Virvilaitė, doc. dr. V. Bartosevičienė, iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto - doc. dr. O. A. Pabedinskaitė.