Vedėja: doc. dr. Solveiga Skunčikienė.

Administratorė: Jolanta Paliulienė.

 

Pagrindinė darbovietė

Profesoriai: dr. Skaidrė Žičkienė, dr. Aistė Lazauskienė, dr. Jonas Jasaitis, dr. Teodoras Tamošiūnas, dr. Laima Liukinevičienė.

Docentai: dr. Vita Juknevičienė, dr. Artūras Blinstrubas, dr. Milda Damkuvienė, dr. Jonas Pacevičius, dr. Evandželina Petukienė, dr. Jūratė Valuckienė, dr. Klavdija Kruminienė.

Lektoriai: dr. Danguolė Šavareikienė, lekt. dr. Rita Toleikienė, Sigitas Balčiūnas, Ineta Beniušienė, Danutė Bendikienė, Aida Jankauskienė, Liongina Juozaitienė, Anželika Gumuliauskienė, Beatričė Poškuvienė.

Doktorantai: lekt. Lina Bivainienė, lekt. Lina Giedrimienė, lekt. Renata Navickienė, lekt. Vilma Tubutienė.

 

Nepagrindinė darbovietė

Profesoriai: dr. Algis Krupavičius, dr. Diana Šaparnienė.

Lektoriai: Virgilijus Januška, dokt. Violeta Kiurienė, dr. Jurgita Mikolaitytė.

Asistentai: Virginija Janišauskienė.