Katedros mokslinės veiklos kryptis - Socialinių procesų valdymas žinių visuomenėje.

 Mokslinių tyrimų temos:

  • Darni regionų raida.
  • Marketingo procesų valdymas ir vertinimas.
  • Finansinės veiklos ir investicijų valdymo sprendimai mikro-makro lygmeniu, fiskalinės politikos tendencijų tyrimai.
  • Organizacijos valdymo transformacija ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
  • Organizacijų veiklos efektyvinimo socialiniai, psichologiniai aspektai. 
  • Geras valdymas vietos savivaldoje;
  • Regionų plėtros valdymas.

Dėstytojų mokslinių interesų sritys (siųsti)