INFORMACIJA APIE STIPENDIJAS


SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt).

Valstybinis studijų fondas studentų prašymus socialinei stipendijai gauti priima nuo sausio 20 iki vasario 20 dienos.

Socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuoja:

▪       Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7187).
▪       Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1-23 „Dėl valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V1-6 „Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 112-5289)

Informaciją apie socialines stipendijas Fondo tinklalapyje žr. https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos


Studentams pažymą apie gaunamą socialinę stipendiją išduoda Valstybinis studijų fondas (VSF).
Skaityti daugiau..