Apie mokslo žurnalą „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos"

Ekonomika ir vadyba 2016 138
Ekonomika ir vadyba 2016 138
 

Leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos" publikuojami ekonomikos, vadybos ir administravimo srities tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys šiems mokslams aktualius klausimus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo ekonomikos, vadybos ir administravimo mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina šių sričių objektų pažinimą. Leidinyje publikuojami ir kiti darbai, pvz., daktaro disertacijų, vadovėlių, monografijų ir kitų mokslinių knygų recenzijos bei apžvalgos.

ISSN 1648-9098 (Print)
ISSN 2424-337X (Online)

Žurnalo numeriai

 

Redaktorių kolegija

Vyriausiasis redaktorius - doc. dr. Gintaras Šaparnis (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva
Atsakingoji redaktorė - doc. dr. Rasa Balvočiūtė (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva

Nariai:
prof. habil. dr. Wlodzimierz Gromski (teisė), Vroclavo universitetas, Lenkija
prof. habil. dr. Gerd-Michael Hellstern (vadyba ir administravimas), Kaselio universitetas, Vokietija
prof. habil. dr. Vulfs Kozlinskis (ekonomika), Žemės ūkio universitetas, Latvija
prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas (vadyba ir administravimas), Kauno technologijos universitetas, Lietuva
prof. habil. dr. Maciej Marszal (teisė), Vroclavo universitetas, Lenkija
prof. habil. dr. Stanislovas Martišius (ekonomika), Vilniaus universitetas, Lietuva
prof. habil. dr. Jaan Mikk (edukologija), Tartu universitetas, Estija
prof. habil. dr. Angel Mirčev (vadyba ir administravimas), Varna Technikos Universitetas, Bulgarija
prof. habil. dr. Tamara Sorokina (ekonomika), Minsko valstybinis ekonomikos universitetas, Baltarusija
prof. habil. dr. Voldemars Strikis (ekonomika), Žemės ūkio universitetas, Latvija
prof. habil. dr. Algis Šileika (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
prof. dr. Daiva Beržinskienė (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
prof. dr. Diana Cibulskienė (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
doc. dr. Kenneth A. Kriz (vadyba ir administravimas), Nebraskos universitetas, JAV
prof. dr. Rebecca J. Morris (vadyba ir administravimas), Nebraskos universitetas, JAV
prof. dr. Jonas Ruškus (edukologija), Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
prof. dr. Diana Šaparnienė (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva
prof. dr. Zita Tamašauskienė (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
prof. dr. Teodoras Tamošiūnas (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva
prof. dr. Skaidrė Žičkienė (ekonomika), Šiaulių universitetas, Lietuva
doc. dr. Jonas Jasaitis (sociologija), Šiaulių universitetas, Lietuva
doc. dr. Margarita Kadyrova (ekonomika), Viešojo administravimo akademija prie Kazachstano Respublikos Prezidento, Kazachstanas
doc. dr. Rigita Tijūnaitienė (vadyba ir administravimas), Šiaulių universitetas, Lietuva

Kontaktai

Redakcijos adresas:
Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultetas
Architektų g. 1, LT-78366 Šiauliai
Tel. / faks. (8 ~ 41) 59 58 80
El. paštas evap@smf.su.lt