Valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

  • Stipendiją;
  • Socialinę išmoką

Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo Fondui pateikti prašymą ir dokumentus.

Paramos teikimo sąlygos ir visa informacija apie prašymų teikimą Fondo tinklalapyje

http://vsf.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/parama-uzsienio-lietuviams

Atnaujinta: 2017-03-09