Apie mokslo leidinį ,,Social Welfare Interdisciplinary Approach“

      
 

  Social welfare 2015 5 2

Social welfare 2015 5 2
  

ojs logo

   

Jau ne vienerius metus Šiaulių universitetas iš Lietuvos ir Atviras tarptautinis žmogiškosios plėtros universitetas ,,Ukraina” iš Ukrainos bendradarbiauja skatindami asmenų, turinčių negalę socialinį dalyvavimą. Abu universitetai realiu instituciniu pavyzdžiu siekia, kad asmenims su negalia, būtų sudarytos visos sąlygos studijuoti jų universitetuose, taip sudarant realias prielaidas tolesnei visuomeninei integracijai. Šis bendras tikslas ir yra esminė abu universitetus vienijanti vertybė. Kitą bendrą vertybę nusakydami Elster teiginiu, kad ,,Istorija yra žmonių veiklos, o ne sumanymų padarinys“ norime paaiškinti ne tik žurnalo atsiradimo aplinkybes, bet ir užtikrinti, kad sieksime mokslo ir praktikos vienovės, kad žurnale pristatomi tyrimai išsiskirtų aiškia metodologine kryptimi – orientacija į socialinės gerovės visuomenėje kūrimą. Būdami už mokslo ir praktikos vienovę, pirmiausia mes pasisakome už investavimą į žmones ir į žinias (sąvoka - Schultz). Tai trečioji mus vienijanti vertybė. Šis vertybinis pagrindas: socialinio teisingumo siekis- aktyvi veikla- investicijos į žmones ir žinias – ne tik nusako žurnalo misiją ir tikslus, bet ir garantuoja mokslinių darbų tarptautiškumą, tarpdiscipliniškumą ir originalumą. Tik veikdami išvien mes galime tikėtis  visuomeninių pokyčių. Išsamiau<< 
ISSN 2424-3876 (Online)
ISSN 2029-7424 (Print)

Daugiau informacijos http://socialwelfare.eu/index.php/sw/index

      Duomenų bazės EBSCO: SocINDEX with Full Text

 Žurnalo numeriai

2016, Volume 6(2)
2016, Volume 6(1)

2015, Volume 5(2)

2015, Volume 5(1
)
2014, Volume 4(2)
2014, Volume 4(1)
2013, Volume 3(2)
2013, Volume 3(1)
2012, Volume 2(2)
2012, Volume 2(1)
2011, Volume 1(2)
2011, Volume 1(1)

Redaktorių kolegija

Editors-in-chief:
Ingrida Baranauskienė, Prof., Ph. D. Šiauliai  University, Lithuania
Kolchenko Kateryna,
Ph. D. Open International Universityt of Human Development "Ukraine", Ukraine
Velta Lubkina, Prof., Ph. D., Rezekne Higher Education Institution (RHEI), Latvija

Deputy Editors:
Radzevičienė Liuda, Prof. PH. D., Šiauliai University, Lithuania
Usca Svetlana, Ph. D. Rezekne Higher Education Institutio (RHEI), Latvija

COORDINATING EDITOR:
Šapelytė Odeta, Šiauliai University, Lithuania

EDITORS:
Acienė Elvyra, Prof. Ph. D., Klaipėda University, Lithuania
Duncan Jaanet M., Ph. D., Institute for Disability Studies, State University of New York, USA
Grazioli Porfirio, Prof., President of IISPGC and Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi Rome, Italy
Khyzhnyak Larysa, Prof. Ph. D., Kharkiv National Karasin University, Ukraine
Kossewska Joanna, Ph. D., Pedagogical University Kraków, Poland
Krassioukova-Enns Olga, Ph. D., Executive Director Canadian Centre on Disability Studies, Canada
Kukushkina Olga, Ph. D., Russia Academy of Education, Institute of Corrective Pedagogy, Russia
Michalik Jan, Ph. D., Palacky University, Olomouc, Czech Republic
Nordness Philip David, Assoc. Prof., Ph. D., University of Nebraska at Omaha, USA
Raver Sharon Anne, Ph. D., Old Dominion University, USA
Serdiuk Liudmyla, Assoc. Prof., Ph. D., Open International University of Human Development "Ukraine",
Ukraine
Tanski Marek, Ph. D, Kraków Pedagogical University, Poland
Weishaar Mary Konya, Ph. D., Southern Illinois University Edwardsville School of Education, USA

Kontaktai

Šiauliai University
Facultity of Social Welfare and Disability Studies
25 P. Višinskio Str., Šiauliai, LT-76351
Lithunia

E-maill socialwelfare@su.lt
Tel. + 370 41 595 754