Sėkmė tarptautinėje studentų matematikos olimpiadoje

2018 m. balandžio 17 d. Latvijos žemės ūkio universitete Jelgavoje vyko šeštoji tarptautinė studentų matematikos olimpiada. Joje dalyvavo virš 50 studentų iš Latvijos, Rygos technikos, Latvijos žemės ūkio, Estijos gamtos mokslų, Ventspilio, Aleksandro Stulginskio ir Šiaulių universitetų.

Šiaulių universitetui atstovavo finansų matematikos studijų  programos antrakursiai Sandra Šukytė, Ieva Beleckaitė, Adomas Raudonis, informacinių technologijų studijų programos antrakursiai Remigijus Katlauskas ir Milda Skiparytė, programų sistemų studijų programos antrakursiai Lukas Beniušis ir Marius Petokaitis bei mechanikos inžinerijos studijų programos atrakursiai Gytis Kriukovas ir Deividas Šidla. Didžiuojamės, kad Remigijus Katlauskas tapo olimpiados prizininku, jam įteiktas trečios vietos diplomas.

Olimpiada vyko dviem turais: studentai sprendė individualias užduotis ir dalyvavo komandinėse varžybose. Užduočių vertinimo ekspertinėje grupėje dalyvavo ir Informatikos katedros profesorė Renata Macaitienė, docentai Virginija Garbaliauskienė, Karolina Piaseckienė ir Vaidotas Kanišauskas. Komandinei užduočiai atlikti buvo suburtos aštuonios aukštųjų mokyklų studentų mišrios komandos, kurioms reikėjo ne tik teisingai atliktį užduotį, bet ir sumaniai, išradingai anglų kalba pristatyti užduoties sprendimą savo kolegoms. Tam teko pasitelkti ne tik plakatus, piešinius, maketus bet ir vaidybos elementus.

Kol studentai sprendė individualias užduotis, dėstytojai metodiniame seminare EDS naudojimas Matematikos ugdyme aptarinėjo svarbias studentų motyvavimo, interaktyvių studijų metodų įvairovės, nuotolinių studijų integravimo į studijų procesą problemas. Seminare pranešimą apie absoliutaus grožio matematines proporcijas skaitė ir Informatikos katedros docentas Vaidotas Kanišauskas.

Džiaugiamės gerais studentų rezultatais, jų sumanumu ir išradingumu bei užsimezgusia draugyste su kitų universitetų studentais.

Šiaulių universiteto Informatikos katedra bendradarbiauja su Latvijos žemės ūkio universiteto Informacinių technologijų fakultetu nuo 2011 metų. Sėkmingo bendradarbiavimo tąsa – atnaujinta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis STEAM mokslų srityje, kurią pasirašė Latvijos žemės ūkio universiteto Informacinių technologijų fakulteto dekanas doc. dr. Gatis Vitols ir Šiaulių universiteto Informatikos katedros vedėja doc. dr. Virginija Garbaliauskienė. Abi šalys įsipareigoja rengti ir vykdyti bendrus mokslo ir studijų projektus, organizuoti konferencijas, metodinius seminarus, olimpiadas moksleiviams ir studentams.

Renginio akimirkos: https://failiem.lv/u/rxbzzcys


 

Penktoji tarptautinė studentų matematikos olimpiada Latvijoje

Balandžio 18 d. Latvijos žemės ūkio universitete Jelgavoje vyko penktoji tarptautinė studentų matematikos olimpiada. Joje dalyvavo apie 100 studentų iš Rygos technikos, Latvijos žemės ūkio, Estijos gamtos mokslų, Latvijos, Ventspilio, Aleksandro Stulginskio ir Šiaulių universitetų.

Šiaulių universitetui atstovavo Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto finansų matematikos studijų programos pirmakursė Sandra Šukytė, mechanikos inžinerijos studijų programos pirmakursis Simonas Urbonas ir antrakursis Dovydas Pniauskas, elektronikos inžinerijos studijų programos antrakursiai Edvardas Statkus ir Žilvinas Margevičius, statybos  inžinerijos studijų programos pirmakursiai Paulius Valiukas, Evaldas Ščefanavičius, Orentas Termenas, antrakursiai Vytautas Krugiškis ir Gytis Jovaišas  bei optometrijos studijų programos antrakursė Daimona Daukšaitė. Šiaulių universiteto studentų komanda buvo apdovanota už originaliausią prisistatymą – komandinį Eulerio lygties pademonstravimą, kuriam idėją pasiūlė Informatikos ir matematikos katedros docentas Gražvydas Felinskas.

Olimpiada vyko dviem turais. Studentai sprendė individualias užduotis, kurių vertinime dalyvavo ir profesorė Renata Macaitienė, docentė Virginija Garbaliauskienė, lektorė Lydija Dronova-Platbarzdė. Geriausiai tarp šiauliečių sekėsi pirmakursiui Simonui Urbonui. Komandinei užduočiai atlikti buvo suburtos dešimt aukštųjų mokyklų studentų mišrių komandų, kurioms reikėjo ne tik teisingai atliktį užduotį, bet ir sumaniai, išradingai anglų kalba pristatyti užduoties sprendimą. Tam teko pasitelkti ne tik plakatus, piešinius, maketus, bet ir vaidybos elementus.

Kol studentai sprendė individualias užduotis, dėstytojai metodiniame seminare Informacinės technologijos matematikos mokyme aptarė tiesinio programavimo, tikimybių teorijos ir statistikos dėstymo problemas, MATLAB, GeoGebra panaudojimo galimybes mokymo procese. Pranešimą apie atsitiktinių dydžių generavimą skaitė dr. Kristina Vaitkuvienė.

Džiaugiamės gerais studentų rezultatais, jų entuziazmu, sumanumu ir išradingumu bei užsimezgusia draugyste su olimpiadoje dalyvavusių universitetų  studentais.

Renginio akimirkos

 20170418 113200 s

20170418 113200 s

20170418 130220 s

20170418 130220 s

20170418 134300 s

20170418 134300 s

20170418 175723 s

20170418 175723 s

20170418 183849 s

20170418 183849 s

20170418 141948 s

20170418 141948 s

 


 

Prof. A. Baškienės ir doc. M. Stakvilevičiaus sukaktuvių proga – kolegų, buvusių studentų sveikinimai

IMG 8115 sum

IMG 8115 sum

Spalio 28 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje buvo paminėtos buvusių ilgamečių Šiaulių universiteto (anksčiau – Šiaulių pedagoginis institutas) dėstytojų – matematikos mokslų daktarės prof. Angelės Baškienės 75-mečio ir fizikos mokslų daktaro doc. Mindaugo Stakvilevičiaus 85-čio sukaktys.

Angelė Baškienė – profesorė, matematikos mokslų daktarė. 1968 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė matematikos mokslų daktaro disertaciją „Beveik kontaktinės struktūros ir jų analogai“. Savo mokslo darbuose profesorė įvedė parabolinių, beveik kontaktinių struktūrų sąvoką, ištyrė jų savybes beveik dualių daugdarų hiperpaviršiuose.

Mindaugas Stakvilevičius – fizikos mokslų daktaras, pedagogas, daug laiko skyręs politinei ir visuomeninei veiklai, buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos ir LR Seimo bei Šiaulių miesto tarybos narys.

Plačiau skaitykite http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=19036:prof-a-ba%C5%A1kien%C4%97s-ir-doc-m-stakvilevi%C4%8Diaus-sukaktuvi%C5%B3-proga-%E2%80%93-koleg%C5%B3,-buvusi%C5%B3-student%C5%B3-sveikinimai&catid=761&Itemid=5521&lang=lt&Itemid=5521


 

2016 m. gegužės 6 d. Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete įvyko Studentų mokslinių darbų konferencija, kurioje pranešimus skaitė bakalauro ir magistro studijų programų Matematika, bakalauro studijų programos Finansų matematika baigiamųjų kursų studentai. Padėkos už puikiai parengtus ir konferencijoje pristatytus pranešimus buvo įteiktos bakalauro studijų programos Finansų matematika 4 kurso studentams Dovilei Gaučytei ir Aisčiui Norkui bei studijų programos Matematika 2 kurso magistrantei Odetai Janelionytei.

IMG 7845 sum

IMG 7845 sum
 IMG 7847 sum
IMG 7847 sum

IMG 7849 sum

IMG 7849 sum
 IMG 7869 sum
IMG 7869 sum

IMG 7877 sum

IMG 7877 sum
 IMG 7888 sum
IMG 7888 sum


 

2016 m. balandžio 28 d. TFBMF moksliniame seminare pranešimą „Water Controlling Performanceof Disproportionate Permeability Reduction“ skaitė dr. Zharasbek BAISHEMIROV (Kazachijos nacionalinis pedagoginis universitetas).

IMG 7839 sum

IMG 7839 sum
 IMG 7843 sum
IMG 7843 sum

 


 

Vykstant XI tarptautinės savaitės renginiams (2016 04 25 – 2016 04 29), Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto studentams dr. ZHARASBEK D. BAISHEMIROV (Kazachijos nacionalinis pedagoginis Abay vardo universitetas) skaitė paskaitas Kūrybiškumą skatinantys matematikos mokymo metodai: problemos ir perspektyvos / Some methods of teaching mathematics to increase creativity: problems and prospects.

 IMG 7828 sum

IMG 7828 sum
 IMG 7833 sum
IMG 7833 sum

 


 

2016 m. balandžio 1 d. Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete buvo įteikti pažymėjimai aktyviausioms Finansų matematikos studijos klausytojoms: Bertinai Dragūnaitei, Eimantei Aleknaitei ir Saulei Lenkauskaitei. Džiaugiamės ir tikimės, kad įgytos teorinės ir praktinės žinios joms bus naudingos tęsiant mokslus gimnazijoje bei renkantis tolimesnes aukštojo mokslo studijas.

IMG 7822 sum

IMG 7822 sum
IMG 7819 sum
IMG 7819 sum

IMG 7825 sum

IMG 7825 sum

 

Tęsiame bendradarbiavimą su socialiniai partneriais – Lietuvos matematikos mokytojais

65-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada 2016 m. kovo 22-23 dienomis vyko Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Kol gabiausi Lietuvos moksleiviai sprendė uždavinius, juos atlydėję mokytojai Šiaulių universitete dalyvavo seminare „Išvestinių ir integralų taikymai sprendžiant ekonomikos uždavinius“. Seminaro pranešėja Matematikos katedros dėstytoja Lydija Dronova-Platbarzdė populiariai pristatė ne tik išvestinių taikymus fizikoje ar mechanikoje, bet ir ekonomikoje. Norint efektyviai organizuoti firmos veiklą, verslininkui reikia žinoti optimalius kaštus, optimalias gaminamos produkcijos apimtis, optimalų darbuotojų skaičių, maksimalų pelną ar tam tikros prekės paklausos priklausomybę nuo kainos ir nuo vartotojo pajamų. Tokio tipo uždaviniai sudaro klasę ekonominių ekstremumo uždavinių, kuriuos sprendžiant reikia taikyti išvestines ir mokėti tirti funkcijas. Tikimės, kad seminaro medžiagą mokytojai galės kūrybiškai panaudoti matematikos ir ekonomikos pamokose, o užduočių pavyzdžiai bus naudingi ne tik tiksliaisiais mokslais besidomintiems moksleiviams, bet ir būsimiems verslininkams ar vadybininkams.

IMG 7761 sum

IMG 7761 sum
IMG 7780 sum
IMG 7780 sum

 

Ketvirtą kartą dalyvavome tarptautinėje studentų matematikos olimpiadoje

2016 m. kovo 16 d. Latvijos žemės ūkio universitete Jelgavoje vyko ketvirtoji tarptautinė studentų matematikos olimpiada. Joje dalyvavo 70 studentų iš Rygos technikos, Latvijos žemės ūkio, Ventspilio ir Šiaulių universitetų.

Mūsų Universitetui atstovavo Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto Mechanikos inžinerijos studijų programos pirmakursis Darius Geležinis, antrakursiai Justinas Dundulis, Gabrielė Kukulskytė ir Alfredas Grušas; Elektronikos inžinerijos studijų programos pirmakursiai Erikas Jaraminas,  Edvardas Statkus ir antrakursis Lukas Linauskas; pirmakursis informatikas Dalius Alšauskas ir Informacinių technologijų studijų programos pirmakursė Rolanda Noraitytė bei Finansų matematikos studijų  programos pirmakursės Simona Bagavičiūtė, Monika  Geležinytė, Beata Joneliūkštytė ir Greta Katkutė. Geriausiai šiauliečių tarpe sekėsi pirmakursiams Dariui Geležiniui, Simonai Bagavičiūtei bei  antrakursiui Lukui Linauskui. 

Olimpiada vyko dviem turais: studentai sprendė individualias užduotis ir dalyvavo komandinėse varžybose. Komandinei užduočiai atlikti buvo suburtos devynios aukštųjų mokyklų studentų mišrios komandos, kurioms reikėjo ne tik teisingai išspręsti optimizavimo uždavinį, bet ir sumaniai, išradingai anglų kalba pristatyti užduoties sprendimą savo kolegoms. Tam teko pasitelkti ne tik plakatus, piešinius, maketus bet ir vaidybos elementus. Užduočių atlikimo vertinime dalyvavo ir Matematikos katedros profesorė Renata Macaitienė,  docentė Virginija Garbaliauskienė ir asistentė Lydija Dronova-Platbarzdė.

Kol studentai sprendė individualias užduotis, dėstytojai metodiniame seminare aptarinėjo matematikos dėstymo mokykloje ir universitete problemas, studentų motyvavimo mokytis matematikos klausimus. Seminare pranešimą apie išvestinių taikymą ekonomikos uždavinių sprendime skaitė asist. Lydija Dronova-Platbarzdė.

Džiaugiamės pakankamai gerais studentų rezultatais, jų sumanumu ir išradingumu. Neįkainuojama ne tik komandinio darbo organizavimo, pareigų pasiskirstymo, tarpusavio susikalbėjimo patirtis, bet ir užsimezgusi draugystė su Latvijos universitetų studentais bei sutvirtėję naujai suburto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto studentų ryšys.

Apie renginį rašo ir Latvijos spauda: http://zz.diena.lv/vietejas-zinas/jelgava/tehnologiju-vidusskolas-audzekne-tresa-starp-studentiem-foto-213750

Latvijos Žemės ūkio universiteto tinklalapyje: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=13521

Informacinių technologijų fakulteto tinklalapyje: http://www.itf.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=334

Išvykos akimirkos

1 nuotrauka sum

1 nuotrauka sum
 2 nuotrauka sum
2 nuotrauka sum

3 nuotrauka sum

3 nuotrauka sum
 4 nuotrauka sum
4 nuotrauka sum

 

„Lions“ Šiaulių moterų klubo stipendija – ketvirtakursiui Aisčiui Norkui

Tarptautinės „Lions“ organizacijos Šiaulių moterų klubas kasmet, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, skiria specialią stipendiją geriausiai studijuojančiam Šiaulių universiteto neįgaliajam studentui. Kovo 10 d.  dešimtą kartą 1000 eurų stipendija iškilmingai įteikta Šiaulių universiteto Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto finansų matematikos bakalauro studijų programos ketvirtakursiui Aisčiui Norkui.

Plačiau apie tai skaitykite Šiaulių universiteto tinklalapio naujienų skiltyjehttp://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=18063:%E2%80%9Elions%E2%80%9C-%C5%A1iauli%C5%B3-moter%C5%B3-klubo-stipendija-%E2%80%93-ketvirtakursiui-ais%C4%8Diui-norkui&catid=761&Itemid=5521&lang=lt&Itemid=5521

 

2015 m. gruodžio 17 d. dr. IMESI moksliniame seminare Vilniaus universiteto Informatikos ir matematikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. DANIELE OTERA skaitė pranešimą „Geometric Group Theory: an Introduction“

IMG 7131 sum

IMG 7131 sum
 IMG 7129 sum
IMG 7129 sum

 

Šiaulių universiteto Matematikos katedra ir Šiaulių miesto matematikos mokytojų būrelio taryba

pakvietė matematikos mokytojus pasidalinti mintimis apie matematikos mokymą(si) bei vertinimą seminare-diskusijoje

„VERTINIMAS UGDYMO PROCESE, SIEKIANT DIDINTI JAUNUOLIŲ MOTYVACIJĄ MOKYTIS BEI SIEKTI AUKŠTESNIŲ MOKYMOSI REZULTATŲ“

          Renginio pradžioje Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Irma Venckuvienė kvietė visus diskusijai apie matematikos privalomojo egzamino reikalingumą ir planuojamo brandos darbo įvedimą.

          Susirinkusiuosius pasveikino Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto direktorius Darius Šiaučiūnas ir Matematikos katedros vedėja Virginija Garbaliauskienė.

          Leidyklos TEV generalinis direktorius Elmundas Žalys skaitė pranešimą „Šiuolaikiniai sprendimai mokiniams, mokytojams ir dėstytojams. Interaktyvūs skaitmeniniai vadovėliai ir kompiuteriniai įrankiai žinių tikrinimui“. Pranešėjas demonstravo programos KURK-SKD paskirtį ir darbo ypatumus. Mokytojai buvo raginami iki kovo mėnesio išbandyti nemokamą šios programos versiją ir pajausti savarankiškų ir kontrolinių darbų kūrimo kompiuterine programa privalumus.

          Šiaulių Jovaro progimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Valentina Baradinskienė surengė dirbtuves – matematika gyvai. Ekspertė vaizdžiai demonstravo būdus kaip sudominti mokinius matematikos mokslu, kaip gyvai aiškinti metodinę medžiagą, kaip pigiai ir greitai pasigaminti metodinių priemonių. Klausytojai patys išbandė taisyklingojo penkiakampio gaminimą, piramidės konstravimą, kombinatorikos vingrybes.

          Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Petrė-Valda Grebeničenkaitė svarstė kas naudingiau „Baigiamasis egzaminas, brandos darbas ar kriterinis kaupiamasis vertinimas?“ Mokytoja pateikė naujausias politines tendencijas, kurios planuojamos artimiausių dvejų metų bėgyje, iškėlė hipotezę, kad ilgainiui mokyklose neliks pažymių ir matematikos pasiekimai turės būti vertinami aprašais.

          Užvirusios diskusijos po renginio buvo perkeltos prie kavos stalo, kur mokytojai dar ilgai nesiskirstė ir dalinosi savo patirtimis ir įspūdžiais.

Parengė dr. Neringa Klovienė

Renginio akimirkos

IMG 6951

IMG 6951
 IMG 7029
IMG 7029

IMG 7034

IMG 7034
 IMG 7072
IMG 7072

 

2015 m. lapkričio 19 d. Talino technologijos universiteto (Estija) dėstytojas doc. dr. Alar Leibak IMESI moksliniame seminare skaitė pranešimą
„Introduction to the Dieudonne' determinant over skew-fields“

IMG 6881 sumaz

IMG 6881 sumaz
 IMG 6883 sumaz
IMG 6883 sumaz

 

2015 m. lapkričio 17 d. Talino technologijos universiteto (Estija) dėstytojas doc. dr. Alar Leibak skaitė paskaitą IMESI studentams
„Įvadas į grupių teoriją ir jos taikymai / Introduction to group theory and its application“

 IMG 6877 sumaz

IMG 6877 sumaz

 

2015 m. vasario 28 d. seminaras matematikos mokytojams
"Metodinių priemonių panaudojimas dirbant su gabiais mokiniais"

Seminaro medžiaga

2015 m. vasario 28 d. Informatikos, matematikos ir e. studijų institute, tęsiant 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „MATNET“ veiklas, vyko metodinis-praktinis seminaras „Metodinių priemonių panaudojimas dirbant su gabiais mokiniais“ Lietuvos ir Latvijos matematikos mokytojams. Renginys išskirtinis dalyvių skaičiumi – pranešimų klausė net 94 Lietuvos ir Latvijos pedagogai. Dauguma iš jų atlydėjo gabiausius savo miestų ar rajonų moksleivius į Šiaulių universiteto Matematikos katedros organizuotas  XLV Jaunųjų matematikų varžybas.

Seminarą vedė Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos narės: Vilniaus licėjaus matematikos mokytoja ekspertė Zina Šiaulienė ir Vilniaus „Minties“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Vilma Jonušienė. Lektorės supažindino seminaro dalyvius su Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos ir Vilniaus miesto metodinio būrelio veikla, Lietuvos mokinių matematikos olimpiados dalykine programa bei į ją įtrauktais papildomais uždavinių sprendimo metodais: matematine indukcija, Dirichlė principu, liekanų klase ir lyginiais, invariantų metodu.

Seminaro metu dalytasi darbo su gabiais matematikai mokiniais patirtimi, diskutuota jų motyvavimo klausimais. Buvo rekomenduotos knygos ir internetiniai adresai, kuriais galima susirasti teorinę medžiagą, uždavinius, jų sprendimus bei atsakymus. Lektorės pasidalino ir savo sukaupta demonstracine medžiaga, palengvinančia matematikos mokytojo pasiruošimą užsiėmimams, užduočių parengimą ir moksleivių apklausų organizavimą.
PLANIMETRIJA 8-9 KLASEI
Sąlygos   
Sprendimai

Nuotraukos

alt

alt
 alt
alt


alt
alt
 alt
alt

alt

alt
 alt
alt


 


APDOVANOTI ŠIAULIŲ APSKRITIES JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ OLIMPIADOS PRIZININKAI

2015 m. vasario 6 d. 15 val. Šiaulių universiteto Matematikos katedros iniciatyva vyko renginys, skirtas Šiaulių apskrities I-IV gimnazijų klasių moksleivių matematikos olimpiados prizininkų ir juos parengusių mokytojų pagerbimui. Diplomus nugalėtojams ir prizininkams įteikė Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto direktorius prof. Darius Šiaučiūnas, padėkos raštus mokytojams – Universiteto Rektorius prof. Donatas Jurgaitis.

     Po apdovanojimų vykusiame komandiniame žaidime PROTŲ MŪŠIS tarp gimnazijų, išugdžiusių daugiausia olimpiados prizininkų, dalyvavo šešios komandos, į kurias susibūrė Šiaulių m. „Romuvos“, „Didždvario“, Šiaulių universiteto, Juliaus Janonio, Stasio Šalkauskio gimnazijų bei Joniškio m. „Aušros“ gimnazijos prizininkai ir iniciatyvūs matematika besidomintys gimnazistai. Klausimus parengė ir žaidimą vedė Informatikos katedros doc. dr. Gražvydas Felinskas. Visus lydėjo azartas, gera nuotaika ir noras laimėti.

 


2013 m. gruodžio 6 d. paminėta Matematikos katedros 65-rių metų sukaktis

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=238&id=13125
http://etaplius.lt/siauliu-zinios-2013-12-06/ (nuo 07:10 min.)

 


Pristatymas_1

Užsienio mokslininkų paskaitos studentams

Matematikos ir informatikos fakulteto finansų matematikos ir matematikos su gretutine ekonomikos studijų programos studentams 2013 m. rugsėjo 9-13 dienos paskaitas skaitė garsūs mokslininkai Joern Steuding (Vokietija), Alar Leibak (Estija), Natalija Sergejeva (Latvija). Užsienio mokslininkų paskaitos –  projekto „Analizinės skaičių teorijos konferencija ir svečių paskaitos“ veiklų įgyvendinimas.  Projekto partneriai – Viurzburgo (Vokietija), Talino ir Latvijos žemės ūkio universitetai. Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD)  Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

DSCN0375       DSCN0368 

DSCN0378


2012 m. gruodžio 7 d. vyko tradicinė STUDENTŲ MOKSLINIŲ DARBŲ KONFERENCIJA, kurios metu gvildentos statistikos, atstatymo procesų, dzeta funkcijų bei diferencialinių lygčių problemos. Geriausiems pranešėjams įteikti padėkos raštai.

 

katedr_gyn_gruod


2012 m. spalio 19 d. įvyko renginys Pasaulinės statistikos dienai paminėti. Šio renginio pagrindiniai organizatoriai buvo Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas bei Šiaulių universiteto ir „Romuvos“ gimnazijos. Renginio metu pranešimus skaitė Matematikos katedros docentas dr. V. Kanišauskas, Matematikos katedros asistentė K. Piaseckienė, Šiaulių universiteto gimnazijos moksleiviai G. Moncevičiūtė bei B. Vainauskas ir „Romuvos“ gimnazijos moksleivės V. Getneritė bei D. Rutkauskaitė.

1

3

4

 


2012 m. balandžio 27 d. įvyko tradicinė STUDENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ KONFERENCIJA.

Perskaityta 11 pranešimų, diskutuota įvairiais matematikams rūpimais klausimais – nuo abstrakčios matematikos iki jos taikymų.   Geriausių pranešimų autoriai apdovanoti padėkos raštais.

IMG_00421

IMG_00151-2

IMG_00552

IMG_00613


2012 m. kovo 17 d. Matematikos ir informatikos fakultete vyko tarptautinis seminaras-diskusija „The upbringing of children gifted in mathematics  in the context of a modern educational system“ („Matematikai gabių vaikų ugdymas šiuolaikinės švietimo sistemos kontekste“). Seminaras organizuotas kartu su Latvijos žemės ūkio universitetu, vykdydant 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „MATNET“ (LLIII-122).

Seminaro metu išklausyta 10 pranešimų, diskutuota, dalytasi patirtimi. Renginyje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė, Šiaulių ir Latvijos žemės ūkio universitetų matematikos dėstytojai, nemažas būrys Lietuvos ir Latvijos pedagogų, į Šiaulių universitete surengtas matematikos varžybas atlydėjusių gabiausius savo mokyklų moksleivius. Aptarti aktualūs klausimai: kaip pastebėti matematikai gabius vaikus, kokios jų ugdymo tendencijos, kryptys ir galimybės, diskutuota apie Lietuvos nacionalinių mokinių akademijų, mokinių mokslinių draugijų Lietuvos gimnazijose veiklą, apie moksleivių mokslinių konferencijų organizavimą ir jų vaidmenį ugdant gabius vaikus.

Tikimasi, kad seminaro metu iškelti probleminiai klausimai ir aptarti jų sprendimo būdai padės populiarinti matematiką, ugdyti jaunus gabius žmones, prisidės stiprinant šalies ir apskrities ekonominę plėtrą.

seminar-discussion


2012 m. vasario – kovo mėn. vyko parengiamieji kursai moksleiviams.

P2110314maza

P2110319Oksana

P2110309maza


 

2012 m. vasario 27 d. fakultete lankėsi Skuodo miesto mokyklų moksleiviai. Susitikimo metu buvo pristatytos fakultete vykdomos studijų programos, apžiūrėtos auditorijos.

P2270012maza

P2270011maza