Apie mokslo žurnalą Šiauliai Mathematical Seminar

siauliai_mathematic_seminars
siauliai_mathematic_seminars

          

Šiauliai Mathematical Seminar.  Žurnale spausdinami originalūs bei apžvalginiai straipsniai iš visų matematikos šakų: algebros, kombinatorikos, diferencialinių lygčių, funkcinės analizės, geometrijos, skaičių teorijos, tikimybių, matematinės statistikos. taip pat publikuojami kiti matematiniai bei įvairių jos taikymų darbai. Žurnalas yra „Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbų“ tęsinys.

ISSN: 1822-511X (print),
         2335-8688 (online)


Duomenų bazės: MathsciNet: Mathematical Reviews, Current Mathematical Publications; Zentralblatt MATH; EBSCOhost; Ulrich‘s; Socolar (Open Access Platform of China Educational Publications Import and Export Corporation)

The journal Šiauliai Mathematical Seminar publishes papers in all fields of mathematics. It is a continuation of the former Fizikos ir matematikos fakulteto mokslinio seminaro darbai.

Šiauliai Mathematical Seminar is abstracted in Zentralblatt MATH and Mathematical Reviews/MathSciNet.

Redaktorių kolegija

Editor in Chief
Antanas LAURINČIKAS (Vilnius University, Šiauliai University, Lithuania)

Managing Editor
Roma KAČINSKAITĖ (Šiauliai University, Lithuania)

Editorial Board
Artūras DUBICKAS (Vilnius University, Lithuania),
Ramūnas GARUNKŠTIS (Vilnius University, Lithuania),
Donatas JURGAITIS (Šiauliai University, Lithuania),
Shigeru KANEMITSU (Kinki University, Japan),
Kohji MATSUMOTO (Nagoya University, Japan),
Sergei ROGOSIN (Belarusian State University, Belarus),
Jörn STEUDING (Würzburg University, Germany),
Rasa STEUDING (Würzburg University, Germany).

Redakcijos adresas:

Šiaulių universiteto Matematikos katedra
P. Višinskio g. 19, LT-77156 Šiauliai
Tel. +370 41 595722,
el. p. siauliaimath@mi.su.lt