Audiovizualinis menas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (3,5 m.)
 
Kvalifikacinis laipsnis
Menų bakalauro laipsnis
 
0,7 Stojamasis egzaminas*
0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
 
Privalomas stojamasis egzaminas. (Daugiau informacijos)

* Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Metinė studijų kaina
3247 Eur*
* Bus skiriami grantai (padengti iki 50 proc. studijų kainos)
 
Ko išmoksiu?
Gebėsi taikyti tradicines bei naujųjų medijų technikas kuriant foto-, videomeno darbus, naudotis analogine ir skaitmenine foto-,video-, audiotechnika, taikomąja programineįranga. Žinosi esminius fotografijos, videomeno ir naujųjų medijų kūrybos principus. Studijuodamas įgysi žinių ir gebėjimų kompiuterinės grafikos ir animacijos, garso dizaino, leidybos, interneto technologijų, meno vadybos srityse.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs studijas būsi audiovizualinio meno specialistas, galėsi sėkmingai dirbti kūrybinį darbą reklamos agentūrose, televizijos, radijo ir garso įrašų studijose, spausdintinės ir elektroninės leidybos srityse, muziejuose, meno galerijose.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Studijas galima tęsti meno krypčių magistrantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755

 

Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos: