Aplinkos objektų dizainas

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinė (4 m.). (Studijų programos aprašas)
 
Kvalifikacinis laipsnis
Menų bakalauro laipsnis

0,7 Stojamasis egzaminas*
0,1 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais
0,2 Lietuvių kalba ir literatūra
 
Privalomas stojamasis egzaminas. (Daugiau informacijos)
* Stojamojo egzamino struktūra detalizuojama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Metinė studijų kaina
3247 Eur*
* Bus skiriami grantai (padengti iki 50 proc. studijų kainos)
 
Ko išmoksiu?
Baigęs studijų programą mokėsi projektuoti dvimatės ir trimatės reklamos objektus – didelio formato reklaminius plakatus, vizualinės informacijos sistemas, miesto švenčių atributiką, gebėsi atlikti lauko kavinių, vitrinų, mažosios architektūros objektų projektavimo užduotis, pažinsi progresyvius daiktinės aplinkos objektų kūrybos ir projektavimo metodus, kryptis, madas, žymiausius kūrėjus ir jų darbus. Mokėsi profesionaliai valdyti ir taikyti kūryboje naujausias kompiuterines projektavimo technikas ir technologijas.
 
Kuo būsiu ir kur galėsiu dirbti?
Baigęs studijas gali dirbti dizaineriu gamybos ar projektavimo įmonėse ir organizacijose, steigti dizaino, reklamos ir projektavimo įmones, papildomai įgijęs dailės ar dizaino mokytojo kvalifikaciją, galėsi dirbti mokyklose.
 
Kokios galimybės tęsti studijas?
Baigę studijų programą, studijas gali tęsti dizaino ar dailės krypčių magistrantūroje.
 
Informacija teikiama
tel. (8 41)  595 755
 
Susidomėjai šia studijų programa, bet dar turi klausimų? Konsultuokis su dėstytojais.

 

Kitos Socialinių, humanitarinių  mokslų ir menų fakulteto studijų programos:

Grįžti