Lietuvių kalbotyra

Humanitarinių mokslų  magistro laipsnis

Nuolatinės studijos (2 m.; 120 kreditų)

Priimami asmenys, baigę universitetines pagrindines humanitarinių arba socialinių mokslų srities studijas. Pirmenybė sudarant konkursinę eilę teikiama baigusiems filologijos krypties studijų programas.

Konkursinio balo sandara

Diplomo priedėlio (priedo) įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų suma.

Tavo studijos ir karjeros galimybės

  • Lietuvių kalbotyros magistrantūra rengia aukštos kvalifikacijos antrosios studijų pakopos universitetinio išsilavinimo absolventus, turinčius kompetencijų su lituanistika susijusiam aukštos kvalifikacijos reikalaujančiam darbui.
  • Studijų programoje taikoma pagrindinių lingvistinių mokyklų metodologija: Prahos mokykla; Kopenhagos mokykla, sinchroniniai ir diachroniniai tyrimai; amerikiečių struktūralizmas; transformacinė (generatyvinė) gramatika; vidinių linksnių teorija; sociolingvistika ir šiuolaikinės kalbos raidos hipotezės; lyčių komunikacija.
  • Absolventai orientuoti į Šiaulių regiono savivaldybių strateginius veiklos planus, kuriuose pabrėžiama būtinybė turėti jaunų aukštos kvalifikacijos specialistų rajonų gimnazijose, muziejuose, kultūros centruose, vietinėse televizijose ar radijuje.

Programos profesoriai, dėstytojai: prof. dr. Bronius Maskuliūnas, prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė, doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, doc. dr. Regina Kvašytė, doc. dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė.

ĮSIDĖMĖK! :) Neturintys filologijos krypties bakalauro diplomo privalo išlaikyti trūkstamus dalykus: Dabartinė lietuvių kalba I, Dabartinė lietuvių kalba II, Dabartinė lietuvių kalba III, Dabartinė lietuvių kalba IV.