2018, Nr. 48 (2)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI / SOCIAL SCIENCES  
   

Aušra Kardašienė
Bendrojo ugdymo mokyklų chorų veiklos ypatumai: pedagogų požiūrio analizė
Peculiarities of Choral Activity in General Education Schools: Analysis of Educators Approach   


10
15
   
FIZINIAI MOKSLAI / PHYSICAL SCIENCES  
   

Antanas Garbaliauskas, Virginija Garbaliauskienė
A Weighted Universality Theorem for L-Functions of Elliptic Curves
Universalumo su svoriu teorema elipsinių kreivių L funkcijoms


18
21
   
Antanas Garbaliauskas
Universality Theorems in Physics
Universalumo teoremos fizikoje

22
26
   
Virginija Garbaliauskienė, Antanas Garbaliauskas
A Discrete Limit Theorem for L-Functions of Elliptic Curves
Diskreti ribinė teorema elipsinių kreivių L-funkcijoms

27
29
   
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI / TECHNOLOGICAL SCIENCES
 
   

Simona Bukantaitė, Dalia Čikotienė
Modernization of Shot Blasting Procedure
Srautinio valymo šratais operacijos modernizacija


32
38
   
Ovidijus Karalius, Vaclovas Tričys
Lėvens upės taršos tyrimas
Pollution Study on the River Lėvuo

39
47
   

Paulius Skėrys
Review and Evaluation of Different Paint Booths Depending on Their Air Flow
Dažymo kamerų oro srauto tipų apžvalga ir įvertinimas


48
52
   

Sourabh, Sukumar Ketkale, Sergėjus Rimovskis
Strength Analysis of Seaweed Cultivation Module
Jūros dumblių auginimo modulio stiprumo tyrimas


53
57
   
Dinesh Sithiravelautham, Artūras Sabaliauskas, Dalia Čikotienė
Equipment Maintenance Using IR Thermography
Įrenginių priežiūra naudojant IR termografiją

58
64
   
Edvinas Vaičys, Robertas Klimas, Vaclovas Tričys
Gama radiacinio fono tyrimai Šiauliuose
Research of Gamma Radiation Background in Šiauliai

65
71
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai" 
73