Šiaulių universiteto studentai turi galimybę pusmetį studijuoti partneriniuose universitetuose: Pietų Korėjoje (Čang-ang universitetas www.cau.ac.kr; Chonnam valstybinis universitetas http://web.chonnam.ac.kr/en/)(Planuojantiems studijas Pietų Korėjoje rekomenduojame pasinaudoti ASEMDUO-KOREA programos teikiamomis galimybėmis: http://www.asemduo.org/sub_2/content.asptable=bbs_03_program&multi=prog_korea&idx=9&app_form_data_yn=Y)Japonijoje (Tokijo metropoliteno universitetas http://www.tmu.ac.jp/english/index.html), Taivanyje (Valstybinis Chung Hsing universitetas http://www.nchu.edu.tw/en-index.php). ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ, IŠVYKSTANČIŲ PAGAL DVIŠALIŲ (IŠSKYRUS ERASMUS) TARPTAUTINIŲ MAINŲ PROGRAMAS, MOBILUMO ORGANIZAVIMO TVARKA  Atranka tarptautinių mainų studijoms skelbiama du kartus per metus. Sekite Studijų ir tarptautinių programų tarnybos informaciją.  Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:motyvacija studijuoti užsienyje, studijų rezultatų vidurkis, akademinių dalykų suderinamumas ir įskaitymas, užsienio kalbos žinios, tarptautinė patirtis, narystė tinkluose, organizacijose, savanorystė ir kita studento veikla  Pirmo atrankos etapo dokumentai: (1 priedas) Prašymas (2 priedas) Studijų sutartis Motyvacinis laiškas anglų kalba; CV anglų kalba; Pažyma su studijų rezultatų vidurkiu;  Antro atrankos etapo dokumentai:  (3 priedas) Įsipareigojimo raštas (4 priedas) Duomenų lapelis priimančiosios institucijos dokumentai (paraiškos forma, studijų sutartis, akademinė pažyma, paso/tapatybės kortelės kopija, banko išrašas, medicininė pažyma ir kt.). (5 priedas) Prašymas dėl finansinės paramos skyrimo  Pasibaigus studijų laikotarpiui studentai pateikia: Sertifikato (studijų pažymėjimo) kopiją (6 priedas) Ataskaitos formą Ataskaitą Tarptautinių studijų fondo valdybai apie panaudotas Tarptautinio studijų fondo skirtas lėšas (laisva forma).   Studenčių patirtis Chonnam valstybiniame universitete, Pietų Korėjoje 2012-2013 m. m. (blog'as)