Praktiką reglamentuojantys dokumentai

Šiaulių universiteto praktikos organizavimo tvarka

Šiaulių universiteto praktikos organizavimo tvarka (patvirtinta ŠU rektoriaus įsakymu 2019 m. liepos 17 d. Nr. V-239).

Šiaulių universiteto praktikos sutartys


2016 m. gruodžio 27 d. ŠU Rektoriaus įsakymas Nr. V-518 „Dėl praktinio mokymo sutarčių formos patvirtinimo" (atsisiųsti).

Įsakyme pridedamos:

 

Tarptautinę praktiką reglamentuojantys dokumentai>>>
 
 
 

Grįžti