Studijų rezultatų įskaitymo tvarka

 Studijų rezultatų įskaitymo koordinatoriai

  • katedrose - katedrų vedėjai
  • Tęstinių studijų institute - doc. dr. Edita Musneckienė

Studijų rezultatų įskaitymo tvarka Šiaulių universitete (rekt. įsak. 2013-07-04 Nr. V-492).

Studijų rezultatų įskaitymo kortelės patvirtintos 2008 m. spalio 31 d. ŠU rektoriaus įsakymu Nr. V-110: