Šiaulių universiteto finansinių ataskaitų rinkiniai

Šiaulių universiteto 2018 m. II ketvirčio finansinių vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2018 m. I ketvirčio finansinių vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. III ketvirčio finansinių vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. II ketvirčio finansinių vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2016 m. trijų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2016 m. I pusmečio finansinės būklės ataskaita

Šiaulių universiteto 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Šiaulių universiteto 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universiteto 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2018

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2017

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2016

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2015

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2014