Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija patvirtinta Šiaulių universiteto 2017 m. gegužės 17 d. Senato posėdyje (2017 m. gegužės 19 d. protokolo Nr. SP-05)

Komisijos pirmininkė – Rita Toleikienė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorė

Nariai:

Renata Macaitienė, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto profesorė

Edita Musneckienė, docentė (patvirtinta 2017-11-16 Senato posėdžio (protokolo Nr. SP-09) nutarimu Nr. 1)

Laura Šukienė, Mokslo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Radvilė Abromaitytė, studentė (patvirtinta 2018-03-21 Senato posėdžio (protokolo Nr. SP-3) nutarimu Nr. 1.1)

Melika Pakalnytė, studentė (patvirtinta 2018-04-18 Senato posėdžio (protokolo Nr. SP-5) nutarimu Nr. 6)

Aistė Žilevičiūtė, studentė (patvirtinta 2018-03-21 Senato posėdžio (protokolo Nr. SP-3) nutarimu Nr. 1.2)

Stanislovas Dikšas, UAB Šiaulių spaustuvės vadovas, socialinis partneris

Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė, socialinė partnerė

Angelė Kavaliauskienė, Šiaulių universiteto profsąjunga

 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI (patvirtinta 2018 m. sausio 24 d. ŠU senato posėdžio (protokolo Nr. SP-01) nutarimu Nr. 8)

ŠIAULIŲ  UNIVERSITETO   E T I K O S   K O D E K S A S  (patvirtinta 2015 m. gruodžio 16 d. ŠU senato posėdžio (protokolo Nr. SP-09) nutarimu Nr. 4; pakeista 2018 m. sausio 24 d. ŠU senato posėdžio (protokolo Nr. SP-01) nutarimu Nr. 7)

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA

PUBLIKAVIMO ETIKOS GAIRĖS

PUBLIKAVIMO ETIKOS GAIRĖS SU NUORODOMIS Į SUSIJUSIUOS DOKUMNETUS (Lietuvos universitetų rektorių konferencija)

NETIKRŲ MOKSLO RENGINIŲ ATPAŽINIMAS 

 

Patiri seksualinę prievartą ar bet kokio pobūdžio diskriminaciją darbe ar studijų aplinkoje?

Nedvejodamas kreipkis pagalbos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą