Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija patvirtinta Šiaulių universiteto 2017 m. gegužės 17 d. Senato posėdyje (2017 m. gegužės 19 d. protokolo Nr. SP-05), pakeista 2017 m. lapkričio 15 d. Senato posėdyje (2017 m. lapkričio 16 d. protokolo Nr. SP-09)

Komisijos pirmininkė – Rita Toleikienė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto lektorė

Nariai: Renata Macaitienė, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto profesorė

Edita Musneckienė, Tęstinių studijų instituto direktoriaus pavaduotoja

Laura Šukienė, Mokslo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

Kristina Gudavičiūtė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentė

Gabrielė Pociūtė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studentė

Samanta Pukinskytė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto studentė

Žygimantas Ruškys, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studentas

Stanislovas Dikšas, UAB Šiaulių spaustuvės vadovas, socialinis partneris

Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė, socialinė partnerė

Angelė Kavaliauskienė, Šiaulių universiteto profsąjunga

 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI atnaujinami

ŠIAULIŲ  UNIVERSITETO   E T I K O S   K O D E K S A S  (patvirtinta 2015 m. gruodžio 16 d. ŠU senato posėdžio (protokolo Nr. SP-09) nutarimu Nr. 4)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBA