Mokslinių publikacijų sąrašų rengimas ir tvirtinimas

  1. Mokslinių publikacijų sąraše atestacijai už kadenciją pateikiamos tik su Šiaulių universiteto prieskyra autoriaus vardu užregistruotos publikacijos.
  2. Mokslinių publikacijų sąrašai rengiami tik PDB saugomų duomenų pagrindu ir tik Universiteto darbuotojams.
  3. Asmenys, pageidaujantys patvirtinti paskelbtų publikacijų sąrašą, parengtus sąrašus turi pateikti Mokslo ir meno tarnybai el. paštu (mokslo.sk@cr.su.lt). Mokslo ir meno tarnybos direktorius per 5 darbo dienas patikrina ir pasirašo sąrašus.
  4. Jeigu sąraše esančių publikacijų nėra Universiteto PDB, būtina pateikti nuorodas į žiniatinklį, kuriame ji paskelbta, arba publikacijų kopijas.

PASTABA. Prašytume mokslines publikacijas registruoti nuolat per visus metus, nelaukiant metų pabaigos, kad būtų užtikrintas normalus bibliotekos darbuotojų darbas, sudaryta kokybiška ŠU mokslininkų publikacijų duomenų bazė bei atlikta tiksli publikacijų apskaita.